Наливайченко

Новини

Поділитися:


22.10.2012
Інформація для офіційних спостерігачів на виборах

 

Для небайдужих громадян, які прагнуть активно протидіяти спробам фальсифікації волі виборців, діють гарячі телефонні лінії та сайти правової допомоги. Повідомити про порушення та отримати консультації можна, зокрема:

 

на сайті Комітету виборців України

http://electioninfo.org.ua/

гаряча лінія 044 425 21 66

 

на сайті Громадянської мережі ОПОРА

http://oporaua.org/

гаряча лінія 0-800-505-180

 

Методична допомога для спостерігачів є на сайті http://2012vybir.com.ua/

 

 

 


ВИТЯГ

із Закону України №4061-VI «Про вибори народних депутатів»

від 17.11.2011

 

Стаття 77. Офіційні спостерігачі

1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі та громадських організацій, які зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом (далі - офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації).

2. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.

3. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

4. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним цього Закону. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.

Стаття 78. Офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій

1. Офіційним спостерігачем від партії, кандидата у депутати чи громадської організації може бути виборець. Не може бути офіційним спостерігачем: член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

2. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

4. Центральна виборча комісія не пізніш як за сорок п'ять днів до дня голосування офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів.

5. Офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії у відповідному одномандатному або загальнодержавному окрузі, кандидата у депутати у цьому одномандатному окрузі або керівника відповідної громадської організації.

6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії, кандидата у депутати чи громадської організації та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до громадянства України). До подання від громадської організації подається також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів.

7. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваженої особи партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, керівника відповідної громадської організації вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.

Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої - третьої, п'ятої, шостої цієї статті.

8. Окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному одномандатному окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.

9. Офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації має право:

1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною третьою статті 34 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;

5) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;

6) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;

7) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

8) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.

10. Офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації не має права:

1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;

3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

11. У разі порушення офіційним спостерігачем від партії, кандидата у депутати, громадської організації вимог частини десятої цієї статті виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини десятої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 34 цього Закону. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до суду.

12. Уповноважена особа партії, кандидат у депутати в одномандатному окрузі або керівник громадської організації має право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.

13. Офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви окружна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається або направляється відповідно уповноваженій особі партії або кандидату у депутати в одномандатному окрузі чи керівнику відповідної громадської організації.

 

  

 

ПОСІБНИК

для офіційних спостерігачів

 

Київ – 2012

  

Автори: Бачинський Я.Я. (редактор), Мельниченко О.В.,Сергієнко Т. І.

 © Бачинський Я.Я.,  Мельниченко О.В., Сергієнко Т. І.

  

ЗМІСТ

  

Вступ

 

 1. Правовий статус офіційного спостерігача. Завдання офіційного спостерігача у виборчій кампанії.
 2. Організація роботи виборчих комісій. Засідання. Підготовка документів. Типові порушення та методи реагування.
 3. Списки виборців на звичайних і спеціальних виборчих дільницях.
 4. Отримання виборчих бюлетенів.
 5. Підготовка до дня голосування.
 6. Проведення голосування.
 7. Підрахунок голосів на виборчій дільниці.
 8. Транспортування виборчих документів та передача їх до ОВК.
 9. Оскарження офіційним спостерігачем порушень виборчого законодавства.
 10. Юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства.  Права офіційного спостерігача щодо складання протоколу про адмінправопорушення.

 

Вступ

 

Цей Посібник для офіційних спостерігачів ґрунтується на положеннях Закону України «Про вибори народних депутатів України» N 4061-VI від 17 листопада 2011 року, враховує норми інших законів, таких, наприклад, як Закону про Державний реєстр виборців, Кодексу адміністративного судочинства України та нормативних актів, зокрема постанов Центральної виборчої комісії. Він призначений для офіційних спостерігачів (далі — ОС) від партій, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, для ОС від кандидатів у депутати в одномандатному окрузі та ОС від громадських організацій.

 

Оскільки пересічний  ОС — це, як правило, особа без спеціальної юридичної освіти і без серйозного досвіду участі у виборчих кампаніях, автори Посібника намагались викласти положення нормативних актів, які стосуються виборчого процесу максимально зрозуміло і доступно. З цією ж метою, до збірника включено зразки документів, з якими ОС доведеться мати справу під час підготовки чи проведення голосування, або складати такі документи самостійно.  Посібник може бути корисним також для працівників виборчих штабів, журналістів, які будуть висвітлювати хід виборчого процесу і для всіх, хто бере участь у виборах.

 

В посібнику використовуються такі скорочення:

 

ДВК – дільнична виборча комісія;

ОВК – окружна виборча комісія;

ЦВК – Центральна виборча комісія;

ВД -  виборча дільниця;

ОС — офіційний спостерігач;

ОВДРВ – орган ведення Державного реєстру виборців;

 

Терміни «Закон», «Закон про вибори» означають Закон України «Про вибори народних депутатів України», якщо в  тексті не зазначено інше.

 

 

 1. I.      ПРАВОВИЙ СТАТУС ОФІЦІЙНОГО СПОСТЕРІГАЧА

 

 

Політичні партії, які беруть участь у виборах, кандидати у депутати в одномандатних округах і громадські організації, які отримали відповідні дозволи ЦВК, мають право мати та направляти своїх членів і прихильників у виборчі комісії і на виборчі дільниці в день голосування для спостереження за ходом виборчого процесу.  Це — офіційні спостерігачі.  У цьому розділі ми розглянемо їхні права, роль та обов'язки, які вони добровільно беруть на себе під час виборів.

 

 1. 1.                  Загальні правила

 

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі (далі - ОС)

 • від партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі;
 • від кандидатів у депутати в одномандатних округах
  • від громадських організацій, які зареєстровані у порядку, встановленому Законом і отримали відповідний дозвіл ЦВК

 

Усі перелічені вище ОС - представники партій, кандидатів у депутати і громадських організацій - беруть активну участь у виборчому процесі: вони мають право у межах Закону, своїми діями запобігати  правопорушенням, оскаржувати рішення, дії та бездіяльність суб’єктів  виборчого процесу, органів влади, місцевого самоврядування та ЗМІ до ВК чи суду у випадку, якщо порушується Закон. Згідно із Законом, перелічені ОС також є суб'єктами виборчого процесу.

 

Натомість, є ще одна категорія ОС, це офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій, які можуть лише вести спостереження за ходом виборчого процесу (частина 2 статті 77 Закону). Спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій не є суб'єктами виборчого процесу, а тому, на відміну від ОС, які представляють українські партії, кандидатів та українські ГО, участі у ньому вони не беруть.

 

ОС від партії, кандидата у депутати та громадської організації може бути виборець, тобто, дієздатний громадянин України, який досягнув 18 років на момент його реєстрації офіційним спостерігачем.

 

Не може бути офіційним спостерігачем:

 • член ВК;
 • посадова особа органів виконавчої влади;
 • посадова особа суду або правоохоронних органів;
 • посадова особа органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець;
 • особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу (частина 1 статті 78 Закону).

 

Будь-який виборець, незалежно від зареєстрованого місця проживання, може виконувати повноваження ОС на будь-якій виборчій дільниці у межах території України чи на закордонній ВД.

 

1. 2. Реєстрація ОС

 

 • Партія, яка є суб'єктом виборчого процесу, може мати своїх ОС у  кожному з 225-ти виборчих округів;
 • кандидат у депутати одномандатному окрузі реєструє ОС лише в тому окрузі, в якому він балотується.

Виборець, якого партія чи кандидат у депутати запросили стати їх ОС, повинен написати заяву про згоду бути спостерігачем і додати до заяви ксерокопії першої та другої сторінок свого паспорта, або ксерокопію тимчасового посвідчення громадянина України. Далі, уповноважені особи партій, кандидати в депутати в одномандатному окрузі, керівники громадських організацій звертаються з поданням до відповідної ОВК, додаючи до нього згадані вище заяви.  Подання про реєстрацію ОС вноситься до відповідної ОВК не пізніш як за 5 днів до дня голосування (частина 7 статті 78 Закону).

ОВК реєструє ОС у відповідному одномандатному окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою ЦВК, не пізніше наступного дня після внесення подання (частина 8 статті 78 Закону).

Після того, як ОВК зареєструвала ОС і видала їм посвідчення, спостерігачі можуть приступати до виконання своїх повноважень.

Варто пам'ятати:

 1. Спостерігач може здійснювати свої повноваження лише в межах того округу, в якому він був зареєстрований відповідною ОВК.
 2. Спостерігач може вести спостереження на будь-якій ВД в межах цього округу. Під час підготовки до виборів і в день голосування він також може переміщатись від однієї дільниці до іншої в межах округу. Зрозуміло, що такі переміщення варто погодити з тією партією чи кандидатом, яких він представляє. Крім того, треба  пам'ятати, що після закінчення голосування, коли ДВК починає підраховувати голоси виборців, покидати приміщення  для голосування не варто:  через нечітко виписані норми Закону спостерігача можуть не впустити  назад,  і спостерігати за підрахунком голосів на дільниці він не зможете.
 1. Політична партія і кандидат в одномандатному окрузі мають право зареєструвати в окружній комісії довільну кількість  спостерігачів. Слід однак, запам'ятати, що одночасно на виборчій дільниці може бути присутнім лише один ОС та один представник певної політичної партії чи певного кандидата в депутати, тобто,  один спостерігач та один кандидат (одна уповноважена чи довірена особа).
 2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їхньої реєстрації і припиняються після встановлення ЦВК результатів виборів. ОС у будь-який  час після реєстрації може звернутися  до ОВК, яка його зареєструвала, із заявою про складення своїх повноважень. Зрозуміло, що партія чи кандидат теж будь-коли можуть відкликати свого спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної ОВК. Нарешті ОВК, яка зареєструвала ОС, може достроково припинити його повноваження у випадку, якщо він порушив норми Закону про вибори.

 

1.3. Права офіційних спостерігачів

 

Офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації має право:

 

1)    бути присутнім з дотриманням вимог Закону на засіданнях ДВК та ОВК, з урахуванням положень, встановлених частиною 3 статті 34 Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на ВД та встановленні підсумків голосування;

2)    без дозволу і запрошення перебувати на виборчій дільниці під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;

3)    робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

4)    бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничних комісій, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

5)     

6)    якщо спостерігач  виявить порушення Закону - звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду з вимогою про його усунення;

7)    складати акт про виявлення порушення Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення та подавати його до відповідної ВК чи до суду;

8)    вживати необхідних заходів в межах законодавства для припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на ВД;

9)    І одне з найважливіших прав і повноважень спостерігача - отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених Законом;

10)складати протоколи про  адміністративні правопорушення (статті 21216 - 21218, 21220, пункт 23 частини 1 статті 255 КпАП);

11)звертатись до адміністративного суду з позовними заявами щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності ОВК та ДВК, членів цих ВК, а також щодо уточнення списків виборців (статті 172, 173 КАС);

12)реалізовувати інші права, передбачені Законом для офіційних спостерігачів (частина 9 статті 78 Закону)

 

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

ДВК на своєму засіданні прийняла рішення позбавити права присутності ОС на тій підставі, що він здійснював відеозапис засідання без дозволу комісії.

Відповідно до частини 3 статі 34, пункту 4 частини 9 статті 78 Закону про вибори ОС має право бути присутнім на засіданні ДВК без дозволу і запрошення ВК. Окрім цього, відповідно до пункту 2 частини 9 статті 78 Закону про вибори, офіційний спостерігач має право, у тому числі, робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування. Таким чином, Закон про вибори гарантує ОС право здійснювати фіксування засідання ВК технічними засобами.

Спостерігачу слід скласти акт про порушення. Далі - оскаржити дії ДВК до відповідної ОВК, або до місцевого загального суду

Під час голосування у приміщенні для голосування офіційний спостерігач здійснює відеозапис вкидання бюлетенів до виборчих скриньок. Член ДВК зробив йому зауваження у тому, що він, не питаючи дозволу у виборців,  фіксував їхнє голосування на відео.

   

Офіційний спостерігач має право робити відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування (пункт 2 частини 9 статті 78 Закону). Таке право надано спостерігачеві Законом, а заборона порушення таємниці голосування є єдиним обмеженням, яке має бути дотримана спостерігачем. Таким чином, ОС не зобов'язаний зважати на побажання виборців чи їхні заперечення проти відеофіксації процесу голосування.

Під час голосування в приміщенні для голосування ОС зафіксував порушення Закону: член ДВК видав виборцю по два бюлетені для голосування в загальнодержавному та одномандатному округах.

ОС має право, зокрема, звертатися до відповідної ВК щодо усунення порушень Закону в разі їх виявлення (пункт 5 частини 9 статті 78 Закону). За подібних обставин спостерігач має негайно скласти акт про порушення та звернутись до ДВК з письмовою заявою про припинення порушення, до якої додати належно складений акт. У заяві також слід вказати вимогу визнати зазначений випадок незаконним голосуванням на ВД.

У наведеному прикладі ОС мав би «випередити» події і на підставі норм Закону вжити заходів для припинення порушення, тобто, своєчасно попередити ДВК про порушення, що вчиняється, і вимагати  від виборця повернути членові ДВК незаконно отримані виборчі бюлетені, а від члена ДВК – погашення бюлетенів як невикористатних. 

Спостерігач має право вживати необхідних заходів в межах законодавства для припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на ВД (пункт 7 частини 9 статті 78 Закону)

ОС повинен пам'ятати,  що “вживати необхідні заходи в межах законодавства” можна лише під час голосування і підрахунку голосів. Тобто, лише у цей вирішальний день голосування, для того щоб запобігти незворотним незаконним діям, які можуть істотно вплинути на результати виборів.

Друга особливість цієї норми Закону полягає в тому, що Закон не виключає, що спостерігач може  фізично перешкоджати виборцю чи члену ВК порушувати Закон. Натомість, застосовувати цю норму Закону до порушників на етапі підготовки до виборів, забороняється, оскільки у цей період  є достатньо часу для того, щоб оскаржити незаконні дії, чи бездіяльність учасників виборчого процесу до суду чи комісії вищого рівня. На етапі підготовки до виборів,  ОС повинен грамотно фіксувати правопорушення, голосно попереджати правопорушників про відповідальність, можливі правові наслідки їх вчинків і переконувати припинити правопорушення. Якщо ж правопорушення було здійснено — оскаржити його до суду, чи до ВК вищого рівня.

 

 

Офіційний спостерігач  не має права:

 • по-перше, безпідставно втручатися в роботу ВК, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам ВК здійснювати свої повноваження;
 • по-друге, в жодному випадку (навіть, якщо про це просить сам виборець) заповнювати замість нього його виборчий бюлетень;
 • по-третє, жодним чином ОС не може порушувати таємницю голосування, тобто бути присутнім у кабіні для таємного голосування в момент, коли виборець заповнює бюлетень. (частина 10 статті 78 Закону).

Варто наголосити, що саме за ці, зазначені вище порушення (частина 10 статті 78 Закону), ВК зробить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини 10 статті 78 Закону ВК може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні у порядку, встановленому частиною 5 статті 34 Закону. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до суду (частина 11 статті 78 Закону).

Що таке “безпідставне втручання і порушення законного ходу виборчого процесу”?

Виборча комісія — один з ключових органів у виборчому процесі. Комісія повинна діяти лише на підставі Закону і в межах своїх повноважень. У випадку,  якщо комісія виходить за межі своєї компетенції чи діє всупереч приписам Закону про вибори, ОС має право голосно заявити про це комісії і попередити, що факт порушення зафіксовано і буде оскаржено до суду чи до комісії вищого рівня.  

Однак слід пам'ятати, що ОС не має права голосу на засіданні комісії і не може брати участі в обговоренні якогось питання без дозволу ВК: як говорилось вище, ОС може лише голосно звернути увагу ВК про те, що він зауважив і зафіксував порушення і попередити, що порушення буде оскаржено. Натомість всяке втручання у хід обговорення на засіданні комісії з боку ОС за відсутності порушення Закону і всупереч волі ВК, може кваліфікуватись як грубе і безпідставне втручання у хід виборчого процесу і комісія двома третинами голосів може позбавити спостерігача права присутності на цьому засіданні,

Нарешті, слід пам'ятати, що припинити повноваження ОС може лише та комісія, яка його зареєструвала, тобто окружна. Натомість ДВК – може лише тимчасово позбавити спостерігача права присутності на засіданні, проголосувавши за це двома третинами від  складу комісії присутніх на засіданні і  прийнявши з цього питання мотивовану  постанову.

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

ОС перебуває у приміщенні для голосування під час голосування. Він бачить, що член ДВК видає виборцю бюлетені без пред’явлення виборцем відповідного документа. ОС звертається до голови комісії з усною заявою про порушення, вимагає внести його заяву до журналу реєстрації та вжити усіх заходів до припинення порушень. Голова ДВК погрожує спостерігачу тим, що комісія може проголосувати та видалити його з приміщення для голосування на тій підставі, що, мовляв, спостерігач втручається у роботу ВК.    

У випадку повторного або грубого порушення вимог частини 10 статті 78 Закону ВК може позбавити ОС права бути присутнім на засіданні комісії (частина 5 статті 34,  частина 11 статті 78 Закону). Водночас, слід пам'ятати, що голосування відбувається не у режимі засідання комісії. Відтак, ОС не можна позбавити права бути присутнім під час голосування, принаймні, до тої пори, поки в його діях не буде виявлено ознак злочину чи адміністративного правопорушення, що вимагатиме втручання в ситуацію не ДВК, а працівників правоохоронних органів. Окрім цього, ОС не має права, зокрема, безпідставно втручатися в роботу ВК та чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам ВК здійснювати свої повноваження (пункт 1 частини 10 статті 78 Закону).

З іншого боку, це означає, що спостерігач МАЄ право:

- втручатись у роботу комісії, коли для цього є законні підстави, наприклад, у випадку виявлення порушень з боку членів комісії; 

-  чинити дії, які спрямовані на відновлення законного ходу виборчого процесу у випадку, коли діями чи бездіяльністю ВК або окремих членів комісії порушується Закон;

- правомірно заважати (перешкоджати) вчиненню порушень з боку ВК або членів комісії;

- правомірно заважати (перешкоджати) тим діям членів ВК, які не є виконанням їхніх повноважень, а спрямовані на порушення положень Закону. 

Отже, у наведеній ситуації спостерігач діє цілком правомірно, а наміри голови ДВК є такими, що не обґрунтовані положеннями Закону.

Під час засідання ВК, ОС голосно звернув увагу членів комісії на те, що головуючий без підрахунку голосів оголосив, що рішення комісії ухвалено. Головуючий запропонував ВК тимчасово позбавити ОС спостерігача права присутності на засіданні і поставив питання на голосування.

ОС не порушив Закон, оскільки відповідно до пункту 5 частини 9 статті 78 Закону,   спостерігач має право звертатися до відповідної ВК з вимогою усунення порушень Закону про вибори в разі їх виявлення. Таким чином втручання ОС в роботу комісії не було протиправним. У випадку, якщо ВК ухвалить рішення тимчасово позбавити ОС права присутності на засіданні ВК, ОС повинен оскаржити таке рішення ВК до місцевого загального суду або комісії вищого рівня.

 

 

1.4. Завдання ОС у виборчому процесі.

  

1.4.1. Забезпечити присутність партії, кандидата, громадської організації у всіх комісіях всіх рівнів протягом усього виборчого процесу.

 

Відповідно до Закону (пункт 2 частини 4 Розділу XV Прикінцевих та перехідних положень), до складу ДВК звичайної та спеціальної ВД обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від депутатських фракцій, які зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання. Натомість  позапарламентські партії і кандидати в одномандатних округах включаються до складу ДВК шляхом жеребкування, яке проводить ОВК. На практиці це означає, що непарламентські партії та незалежні кандидати в одномандатних округах у переважній більшості випадків не будуть мати своїх членів у складі ДВК.

 

А тому, саме на плечі ОС лягає увесь тягар запобігання і протидії порушенням Закону під час виборчого процесу, особливо в день голосування та під час підрахунку голосів. Тому завдання партії і кандидата в одномандатному окрузі полягає в тому, щоб забезпечити своє представництво у кожній ВК через присутність на їхніх засіданнях ОС, оскільки лише в такий спосіб можна захистити свої результати від нечесних політиків.

 

1.4.2. Забезпечити моніторинг діяльності усіх суб'єктів виборчого процесу

 

1.4.2. Забезпечити моніторинг діяльності усіх суб'єктів виборчого процесу

 

1.4.2. Забезпечити моніторинг діяльності усіх суб'єктів виборчого процесу

 

Однак забезпечити присутність своїх ОС у кожній ВК — це лише половина справи. Друга половина — це забезпечити постійну присутність ОС на усіх засідання ВК і постійний моніторинг діяльності ВК. Особливу увагу слід звернути на знакові календарні дати, коли ВК зобов'язані проводити свої засідання і приймати важливі рішення чи здійснювати певні важливі дії, наприклад, приймати бюлетені від ОВК і їх перераховувати їх на своєму засіданні, складати витяг зі списку виборців для голосування виборців за місцем перебування і, звичайно, це - день голосування і підрахунок голосів на ВД.

 

1.4.3. Забезпечити превентивне запобігання і захист досягнутих результатів голосування та оскарження порушень Закону про вибори

 

Постійний моніторинг і присутність ОС на засіданнях ВК дозволяє ефективно реалізовувати іншу важливу функцію спостерігача - здійснювати превентивне запобігання порушенням у виборчому процесі. Який зв'язок є між постійною присутністю і попередженням правопорушення?
Відповідно до Закону, якщо ОС зафіксував порушення Закону, він має право голосно попередити порушника про те, що правопорушення зауважено, зафіксовано і закликати  припинити порушення Закону. В іншому випадку, попереджує спостерігач, він звернеться зі скаргою до суду чи до ВК вищого рівня. Як правило, такої інтервенції ОС достатньо для того, щоби припинити правопорушення. Однак превентивне запобігання правопорушенням передбачає постійну присутність ОС на виборчих дільницях, коли порушення Закону зупиняється на стадії реалізації. Якщо ж ОС не був присутнім на засідання ВК, на якому було прийняте незаконне рішення, або допущена бездіяльність ВК, то це значить, що правопорушення не було зупинено на стадії реалізації (превентивно) і ОС доведеться оскаржувати такі дії чи бездіяльність до суду, або ВК вищого рівня.

 

1.4.4. Організувати паралельний підрахунок голосів виборців

 

Один із найбільш ефективних заходів для виявлення масових фальсифікацій голосів на виборах — організація паралельного підрахунку голосів, яку роблять виборчі штаби учасників виборів. Для виборчої команди важливо відстежувати роботу кожної ДВК, своєчасно реагувати на порушення, і, нарешті, за відомостями і копіями протоколів про підрахунок голосів із ДВК провести паралельний підрахунок голосів, що дасть змогу захисти результати виборів у відповідному одномандатному ВО. Однак організувати такий масштабний захід можливо лише за умови, що виборчому штабу вдасться вчасно отримати примірники і копії протоколів від ОС з кожної ВД. Тому, лише присутність ОС на ВД під час підрахунку голосів і отримання ними копій протоколів про підрахунок голосів на ВД, дозволить реалізувати такий захід і, за потреби, захисти результати виборів своїх учасників виборів.

 

 

 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ. ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ. ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ.  ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ.

 

Організація роботи ВК регламентується положеннями  статті  33 Закону про вибори та Постанови ЦВК від 15.09.2010 № 350 «Про Порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів» (далі – Порядок).

Виборча комісія є колегіальним органом, основною формою роботи якої є засідання. Відповідно до частини 1 статті  33 Закону засідання комісії може скликати :

 1. голова комісії;
 2. заступник голови, у разі його відсутності;
 3. секретар комісії, у разі відсутності голови і його заступника;
 4. виборча комісія вищого рівня (частина 2 статті  33 Закону).

 Перше засідання ВК скликається її головою не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю.

Однак, відповідно до Закону, у певні, визначені Законом календарні дати, ВК зобов'язана провести свої  засідання  і виконати визначені Законом процедури:

 

Перше засідання ВК (частина 4 статті  33 Закону).

Скликається головою комісії не пізніш як на третій день після дня її утворення.

Регулярні засідання ВК.

Скликаються для вирішення поточних питань, таких як:

 1. визначення членів ВК, які працюватимуть у ВК з оплатою праці;
 2. розгляд заяв, скарг і звернень;
 3. засідання ДВК для розгляду заяв про уточнення попереднього списку виборців;
 4. визначення членів ДВК, які отримуватимуть виборчі бюлетені;
 5. визначення членів ДВК, які отримуватимуть списки виборців тощо

Засідання ОВК, на якому передаються бюлетені трьом представникам ДВК. Засідання ДВК, під час якого відбувається приймання виборчих бюлетенів (частина10 статті  82 Закону).

Засідання ОВК відбувається не раніш як за 3 дні і не пізніше, як за 24 години до початку голосування  (частини 10-12 статті 82 Закону), тобто 25-26 жовтня.

Засідання ж ДВК з приймання бюлетенів має відбутися невідкладно після прибуття членів комісії з бюлетенями у приміщення ДВК.

Засідання ДВК, яке проводиться в останній день перед днем голосування (частина 2 статті  84 Закону).

Засідання ВК скликається для розподілу обов’язків між членами комісії на день голосування та складання витягу зі списку виборців для голосування виборців за місцем перебування.

Ранкове засідання ДВК, що проводить-ся перед початком голосування (частина 3 статті  84 Закону).

Засідання  має розпочатись не раніш як за 45 хвилин до початку голосування, тобто не раніше 07.15.

Підсумкове засідання ДВК після завер-шення голосування (стаття  87 Закону).

Розпочинається відразу після закінчення голосування виборців на ВД і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

ОС повинен мати календарний план особливо важливих засідань ВК,  бути присутнім на цих знакових засіданнях і уважно спостерігати за дотриманням норм Закону членами ВК при виконанні відповідних процедур. 

На письмову вимогу третини від складу ВК голова комісії або його заступник зобов’язані скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги (частина 3 статті  33 Закону).

 

Кворум

Засідання ВК є повноважним за умови присутності більше половини членів ВК від складу цієї комісії.

У випадку відсутності кворуму на засіданні ВК, усі рішення комісії  не мають законної сили.  У разі ухвалення рішення на неповноважному засіданні, воно має бути оскаржене до відповідного суду чи відповідної ВК з вимогою визнати рішення незаконним та скасувати його.

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

У складі ДВК 18 осіб. На засідання прибули 9 членів ДВК.

Засідання не може розпочатись. Голова ВК повинен призначити засідання на інший час.

 

У складі ДВК 24 особи. На засідання прибули 13 членів ДВК. Один член ДВК залишив засідання.

Засідання розпочалось із дотриманням положень Закону. Після залишення засідання одним членом ДВК, засідання слід закрити або зробити перерву до повернення члена комісії.

 

ДВК малої ВД затверджена у складі 10 членів. На перше засідання прибули 6 членів, які і склали присягу.

Перше засідання можна відкрити (присутніх більше половини від повного складу ДВК). Однак ДВК не набула повноважень, оскільки присягу склали менше двох третин від мінімального складу ДВК малої ВД (частина 1 статті 33 Закону). ДВК не може здійснювати повноваження, поки присягу не складуть сім чи більше членів комісії

 

 

ОС, які ведуть спостереження за роботою ВК, у своїй роботі завжди  повинні звертати увагу на кворум під час проведення засідань. У випадку проведення засідань ВК за відсутності належного кворуму — ОС повинен діяти за стандартним алгоритмом: голосно звернути увагу членів ВК про те, що за відсутності належного кворуму засідання ВК є неповноважним і усі рішення прийняті на такому засіданні є незаконними. Закликати комісію закрити засідання і забезпечити повноцінну явку членів ВК на наступне засідання. У випадку, якщо ВК і далі продовжить засідання — скласти акт про порушення, звернутись із позовною заявою до відповідного суду, або зі скаргою до відповідної комісії вищого рівня.

ВК на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням комісії вищого рівня або суду зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування (частина 9 статті 33 Закону).

Рішення ВК приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених Законом. На засіданні ОВК або ДВК у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин членів комісії від складу комісії, рішення ВК приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні. Член ВК, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до протоколу відповідного засідання комісії і є його невід'ємною частиною.

Членам ВК надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніш як до початку засідання (частина 7 статті  33 Закону).

 

Порядок проведення засідання ВК

 

Засідання ВК веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції або у разі їх відсутності, у тому числі у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів на ВД чи встановленні підсумків виборів в межах округу, комісія на кожному засіданні визначає зі свого складу головуючого на засіданні з числа членів комісії (частина 8 статті  33 Закону).

Головуючий на засіданні ВК:

 • веде засідання комісії;
 • організовує обговорення питань порядку денного;
 • надає слово для виступу спочатку членам ВК, а потім запрошеним та іншим особам відповідно до законодавства в порядку черговості заявок;
 • ставить на голосування пропозиції членів комісії в порядку їх надходження;
 • організовує голосування для прийняття комісією рішення та здійснює підрахунок голосів, оголошує результати цього голосування; забезпечує рівні можливості членам ВК для участі в обговоренні питань.

 

Документування діяльності ОВК та ДВК здійснюється у порядку, встановленому статтею 35 Закону та Порядомк ведення діловодства ВК, який затверджено постановою ЦВК від 15 вересня 2010 року за № 350. На засіданні ВК ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. Рішення ВК з розглянутого питання оформляється у формі постанови. Постанова підписується головою ВК (головуючим на засіданні) і секретарем комісії (секретарем засідання). З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу ВК та не оформлюється окремим документом.

 

Можливі проблемні ситуації

Шляхи розв’язання проблем

На засіданні ОВК розглядається питання про надання дозволу міському голові бути присутнім на засіданні комісії. До порядку денного засідання ОВК включено питання облаштування приміщень для голосування у місті. Комісія приймає рішення надати такий дозвіл міському голові.

Рішення про надання дозволу бути присутнім на засіданні ВК не потрібно оформлювати постановою. Таке рішення  заноситься до протоколу і називається “протокольним рішенням”.

 

ВК також складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією, напр., відсутність контрольного листа у виборчій скриньці, або факт виявлення пошкодження стрічки, якою був опечатаний сейф з бюлетенями. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією. Наприклад, таким документом є протокол ОВК про прийняття виборчих бюлетенів від представника ЦВК, протокол про передачу бюлетенів від ОВК до ДВК (витяг із якого надається і  ДВК). Акти і протоколи ВК складаються у випадках, передбачених Законом, за формами, затвердженими ЦВК, та у кількості примірників, встановленій Законом. Форми актів встановлені постановою ЦВК від 22 березня 2012 року № 54 «Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України»; Відтак, слід відрізняти акти, які згідно із Законом складаються комісіями (складаються саме у випадках, передбачених Законом і за формою, встановленою ЦВК), від актів про виявлення порушення, які можуть складатись уповноваженими особами партій, довіреними особами кандидатів та ОС. 

 

Право присутності на засіданні ВК

 

Право присутності на засіданні ВК регулюється статтею  34 Закону про вибори.

Відповідно до статті 34 Закону на будь-якому засіданні, що проводиться ВК (у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування), на ВД в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування, крім членів відповідної ВК мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

 

Члени ВК вищого рівня

Члени ЦВК та ОВК

Кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій,

Не більше однієї особи від однієї партії, одного кандидата

ОС від партій, від кандидатів, від громадських організацій

Не більше однієї особи від однієї партії, одного кандидата, однієї громадської організації

ОС від іноземних держав і міжнародних організацій

Кількість не обмежується; разом з ОС може бути присутнім перекладач, який, однак, не має статусу спостерігача

Представники ЗМІ

Не більше двох осіб від одного ЗМІ

 

Інші особи можуть бути присутніми на засіданні ВК тільки з дозволу або на запрошення комісії, про що приймається протокольне рішення на засіданні ВК.

Відповідна ВК не має права дозволяти присутність інших осіб під час:

- проведення голосування (ДВК);

- підрахунку голосів (підсумкове засідання ДВК);

- встановлення підсумків голосування в межах відповідного одномандатного округу (ОВК).

 

Якщо особи, яким надано право бути присутніми на засіданні ВК, протиправно перешкоджають його проведенню, то комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення їх цього права. 

Якщо справа стосується ОС, то в разі вчинення ним порушення вимог Закону, йому спочатку має бути оголошено попередження. І лише в разі повторного порушення, ВК може прийняти мотивоване рішення про припинення його права бути присутнім на засіданні. Якщо ВК визначає порушення грубим, вона може прийняти зазначене рішення без попередження (частина 11 статті  78 Закону).

Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів членів ВК від складу комісії присутніх на засіданні (частина 5  статті  34 Закону).

Працівники правоохоронних органів можуть виконувати свої обов'язки в день голосування та при підрахунку голосів лише за межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій (частина 6 статті  34 Закону).

Якщо працівники правоохоронних органів перебувають в приміщенні для голосування, ОС мають право скласти акт про виявлене порушення і вимагати від зазначених осіб залишити приміщення.

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

 

 

 

На засіданні ОВК, на якому розглядається питання про утворення ДВК звичайних ВД відповідного одномандатного округу, присутні двоє народних депутатів України, які не є ані кандидатами у депутати, ані уповноваженими, довіреними особами чи ОС.

Народні депутати України не віднесені до кола осіб, які мають право бути присутніми на засіданні ОВК без дозволу чи запрошення комісії (частина 3 статті 34 Закону).

Таким чином, вони мають залишити засідання ОВК.

Уповноважена особа партії в окрузі і ОС від партії присутні на засіданні і просять слова для виступу в обговоренні питання порядку денного.

Уповноважена особа партії має право дорадчого голосу на засідання ВК в межах округу (частина 14  статті  75 Закону). Тому їй обов’язково має бути надано слово для виступу. Однак ВК не зобов'язана надавати слова ОС в обговорення питань, які розглядає ВК, за винятком випадків, коли порушуються норми Закону (стаття 78 Закону). Натомість ВК має право відмовити у наданні слова ОС.

 дків, коли порушуються норми Закону (стаття 78 Закону). Натомість ВК має право відмовити у наданні слова ОС.

 

 

ІІІ. СПИСКИ ВИБОРЦІВ НА ЗВИЧАЙНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ВД. ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ТА ШЛЯХИ РЕАГУВАННЯ

 

Виборець, який в день голосування прийшов на виборчу дільницю із наміром проголосувати, перед тим як отримати бюлетень, повинен розписатись у документі, який називається “Список виборців”. Якщо ж з якихось причин його не внесли до списку виборців — проголосувати він не зможе.

 

3.1. Що таке список виборців?

Список виборців  - це документ, до якого має бути включено усіх виборців, які проживають у межах відповідної звичайної виборчої дільниці (далі — ВД). Кажучи інакше — це реєстр виборців, зареєстроване місце проживання яких знаходиться у межах цієї звичайної ВД.

По-друге, список виборців в день голосування - це документ, на підставі даних якого, відповідна ДВК надає виборцю можливість проголосувати саме на цій дільниці, фіксує факт видачі бюлетенів і, нарешті, використовує дані зі списку виборців при підрахунку голосів виборців на ВД.

Списки виборців для ВД (крім спеціальних ВД у стаціонарних лікувальних закладах, на кораблях під Державним Прапором України і на полярній станції) виготовляються у два етапи. Спочатку - попередні списки, з якими виборці ознайомлюються і можуть подати заяви про уточнення. Після уточнення попередніх списків  - виготовляються уточнені списки, за якими і відбувається голосування.

Списки виборців – попередні та уточнені - для звичайних ВД та ВД в установах виконання покарань і СІЗО виготовляють органи ведення Державного реєстру виборців (далі — ОВДРВ).

Натомість списки виборців для спеціальних ВД у стаціонарних лікувальних закладах, на кораблях і полярній станції — виготовляють ДВК цих дільниць самостійно.

 

3.2. Попередній список виборців.

 

Попередній список виборців для звичайних ВД,  а також для ВД в установах виконання покарань і СІЗО складає ОВДРВ .

Порядок укладання попереднього списку виборців а також форми списків та інших виборчих документів визначено постановами ЦВК: Постановою від 29 лютого 2012 року № 38, Постановою від 26 січня 2012 року № 19 та Постановою від 7 червня 2012 року № 96.

До попереднього списку виборців на цих дільницях включаються громадяни України, які мають право голосу і які за виборчою адресою відносяться до відповідної ВД.

Виборець може бути включений до списку виборців лише на одній ВД.

Попередній список виборців виготовляється для додаткового уточнення  відомостей Державного реєстру виборців у рік проведення  виборів. Голосувати на підставі попереднього списку виборців неможливо, оскільки в ньому немає графи “Підпис виборця”.

Не пізніш як за 20 днів до дня голосування (не пізніше 07.10.2012) ОВДРВ у своєму приміщенні передає один примірник попереднього списку виборців трьом представникам ДВК, один з яких повинен бути головою, заступником голови, або секретарем ДВК. Про передачу попереднього списку виборців складається акт у двох примірниках, один з яких передається ДВК, а другий зберігається у ОВДРВ (частина 5 та частина 6 статті 39 Закону).

 

3.3. Уточнення попереднього списку виборців на звичайних ВД.

 

ДВК звичайної ВД наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для ознайомлення виборцям (частина 1 статті 40 Закону).

 1. Кожен виборець, незалежно від місця проживання, незалежно від реєстрації місця проживання, має право ознайомитись у приміщенні ДВК із попереднім списком виборців. У випадку, якщо виборець виявив у ньому неточності чи описки, які стосуються його особисто чи інших осіб,
 2. він може звернутися до ДВК або безпосередньо до ОВДРВ із заявою про уточнення списку виборців, а саме: про включення чи виключення зі списку себе особисто чи іншого виборця, а також про відсутність або наявність у списку відмітки про постійну нездатність виборця пересуватись самостійно.
 3. Закон передбачає (частина 4 статті 40 Закону), що виборець повинен особисто подати заяву про неточності у попередньому списку виборців до ДВК чи ОВДРВ. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, відповідна ВК за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.
 4. Таким чином, на відміну від попередньої редакції Закону, процедура внесення змін до списку виборців ініціюється шляхом подачі до ДВК звичайної ВД, чи до ОВДРВ  заяви, а не скарги. До заяви виборця додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені у ній відомості.       заяви, а не скарги. До заяви виборця додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені у ній відомості.
 5. Така заява може бути подана до ДВК не пізніш, як  за 5 днів до дня голосування (не пізніше 22 жовтня ) і розглядається виборчою комісією протягом 1 дня (частина 5 статті 40 Закону). Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду .
 6. За результатом розгляду заяви, ДВК звичайної ВД приймає рішення про передачу такої заяви до ОВДРВ. Постанова ДВК, заява виборця і додані до неї документи чи їх копії невідкладно передаються до відповідного ОВДРВ (частина 6 статті 41 Закону).
 7. Виборець може безпосередньо звернутися до ОВДРВ із заявою про неточності у списку виборців.  ОВДРВ забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, визначеному Законом «Про Державний реєстр виборців» (статті 19, 20 Закону «Про Державний реєстр виборців», частина 7 статті 40 Закону про вибори). За наявності достатніх підстав, ОВДРВ вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців. за 5 днів до дня голосування (не пізніше 22 жовтня ) і розглядається виборчою комісією протягом 1 дня (частина 5 статті 40 Закону). Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду .
 8. За результатом розгляду заяви, ДВК звичайної ВД приймає рішення про передачу такої заяви до ОВДРВ. Постанова ДВК, заява виборця і додані до неї документи чи їх копії невідкладно передаються до відповідного ОВДРВ (частина 6 статті 41 Закону).
 9. Виборець може безпосередньо звернутися до ОВДРВ із заявою про неточності у списку виборців.
 10. Про результати розгляду заяв виборців ОВДРВ невідкладно повідомляє відповідну ДВК.

Отже, відповідно до Закону, ДВК звичайної ВД приймає заяву виборця про включення, виключення або неправильності у списку виборців, ухвалює рішення про направлення цих заяв до ОВДРВ. Вносити зміни у списки виборців на підставі власного рішення ДВК звичайної виборчої дільниці не може.

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

До ОВДРВ для отримання попереднього списку виборців з'явилось лише двоє членів ДВК: голова та інший член ДВК. Керівник ОВДРВ має намір передати їм попередні списки виборців.

Попередні списки виборців передаються представникам ДВК у приміщенні ОВДРВ не пізніш, як за 20 днів до дня голосування. Отримують списки 3 члени ДВК (частина 5 статті 39 Закону). Таким чином, керівник ОВДРВ не має права передавати список двом членам ДВК, оскільки буде порушено Закон. У випадку, якщо таке порушення однак відбулося, уповноважена чи довірена особи повинні  оскаржити його до окружного адміністративного суду, або до відповідного регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців.

26 жовтня 2012 року виборець звернувся до ДВК із заявою про включення своєї дружини  до списку виборців на звичайній ВД.

Відповідно до частини 5 статті 40 Закону, заява, подана після 22 жовтня, залишається ДВК без розглядуК повинна прийняти рішення про залишення заяви без розгляду.

19 жовтня виборець звернувся із заявою до ДВК, у якій вимагає виключити зі списку виборців на цій дільниці громадянку Н., яка, за його відомостями, перебуває за кордоном. У своїй заяві виборець вказує на ймовірність кратного включення виборця Н. до двох списків одночасно.

Відповідно до Закону ДВК зобов'язана приймати заяви виборців про включення, виключення або неправильності у списку виборців стосовно них особисто, так і інших осіб, та ухвалювати рішення про направлення цих заяв до ОВДРВ (частини 5, 6 статті 40 Закону).

Зазначена заява подана виборцем особисто,  вчасно і стосується іншого виборця, включеного до  списку виборців на цій дільниці.

Отже, ДВК повинна прийняти рішення про передачу заяви виборця до ОВДРВ, відповідно до частин 5, 6 статті 40 Закону 

 

 

3.4. Уточнені списки виборців. Внесення змін в уточнені списки виборців

 

Як уже говорилось вище, уточнені списки виборців виготовляються ОВДРВ для звичайних виборчих дільниць, а також для спеціальних ВД в установах виконання покарань та СІЗО. Уточнені списки виборців виготовляються у двох примірниках, один з яких лишається в ОВДРВ.

Другий примірник уточненого списку виборців на паперовому носії передається ДВК за такою ж процедурою, що й для попередніх списків виборців (частина 5 статті 39 Закону). Уточнені списки передаються ДВК не пізніш, як за 2 дні до голосування (частина 6 статті 41 Закону) – не пізніше 25 жовтня.

Закон про вибори не вимагає, аби уточнені списки виборців подавались для загального ознайомлення.

Порядок внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на звичайних ВД  регламентується положеннями статті 42 Закону. Зокрема частина 1 статті 42 Закону про вибори передбачає, що зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар ДВК на підставі:

 • рішення суду;
 • повідомлень ОВДРВ.

Варто наголосити на тому, що ДВК при внесенні змін та уточнень до уточненого списку виборців, невідкладно передає відомості до відповідного ОВДРВ про включення виборця до списку виборців або виключення його зі списку (частина 6 статті 42 Закону).

Натомість у день голосування, зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду (частина 2 статті 42 Закону). Про внесенні зміни до списку виборців на підставі рішення суду ДВК також невідкладно повідомляє відповідний ОВДРВ.

Також в день голосування голова, заступник голови та секретар ДВК мають право виправляти неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на ВД для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря ДВК у графі "Примітки" (частина 7 статті 42 Закону).  

Зміни в уточнені списки виборців вносять одночасно голова і секретар ДВК, або заступник голови та секретар. Натомість неточності чи технічні описки у списку виборців мають право виправляти в день голосування голова, заступник голови або секретар ДВК одноособово у присутності виборця на ВД.

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

В суботу, 27 жовтня напередодні  дня голосування, на засіданні ДВК, присвяченому складанню витягу зі списку виборців, секретар ДВК виявив  у списку виборців описку – неправильне написання прізвища виборця і запропонував голові виправити описку.

Така пропозиція суперечить вимогам частини 7 статті 42 Закону про вибори і повинна бути відхилена комісією. Описки можна виправляти лише в день голосування в присутності виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування (частина 7 статті 42  Закону). У випадку, якщо голова погодиться на таку пропозицію, ОС повинен голосно попередити ДВК, що відбувається порушення Закону, скласти акт і звернутись із скаргою до відповідної ОВК.язання проблем

В суботу, 27 жовтня напередодні

Така пропозиція суперечить вимогам частини 7 статті 42 Закону про вибори і повинна бути відхилена комісією. Описки можна виправляти лише в день голосування в присутності виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування (частина 7 статті 42 

Член ДВК виявив в уточненому списку виборців осіб, місце проживання яких не відноситься до меж виборчої дільниці.

Така ситуація можлива внаслідок того, що виборець має право звернутися до ОВДРВ і тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Однак для членів ДВК та ОС важливо виявляти можливі зловживання цим правом.

 

3.5. Складання списків виборців на спеціальних ВД.

 

Список виборців на спеціальних ВД у стаціонарних лікувальних закладах, на кораблях та полярній станції (стаття 43 Закону) укладається інакше, ніж на звичайних ВД. Потрібно звернути увагу на такі особливості:

 

 • Списки виборців на спеціальних ВД складають самі дільничні комісії спеціальних ВД.
 • ДВК спеціальних ВД виготовляють лише один список виборців (у двох екземплярах), у який самі ж вносять зміни і уточнення.
 • Для спеціальних дільниць у стаціонарних лікувальних закладах списки виборців виготовляються не пізніш як за 7 днів до дня голосування, а для решти спеціальних дільниць — за 15 днів до дня голосування.
 • Списки виборців для спеціальних ВД виготовляються на підставі відомостей, поданими керівниками установ, закладів, полярної станції і капітанами суден до відповідної ДВК. Відомості передаються керівником стаціонарного лікувального закладу до ДВК не пізніш як за 9 днів до дня голосування. Відомості подаються в 1 екземплярі за підписом керівника закладу.
 • ДВК спеціальної виборчої дільниці в стаціонарному лікувальному закладі невідкладно передає відомості про включених до списку виборців до відповідного ОВДРВ (частина 6 статті 43 Закону).
 • Після складення списку виборців ДВК спеціальної ВД наступного дня надає його для загального ознайомлення.
 • Виборець має право ознайомитись зі списком виборців на спеціальній ВД і у випадку виявлення неправильностей у списку, особисто звернутись із заявою до ДВК спеціальної ВД або із позовною заявою до суду.
 • Виборець, однак, не може звернутись із заявою щодо неправильності у списку виборців спеціальної ВД у стаціонарному лікувальному закладі безпосередньо до ОВДРВ, оскільки така процедура не передбачена Законом.

 

3.6. Уточнення списків виборців на спеціальних ВД.

 

Уточнення списку виборців на спеціальних ВД у стаціонарних лікувальних закладах відбувається таким чином.

Виборець, який прибув пізніше, ніж за 10 днів і раніше ніж за 3 дні до дня голосування (від 18 до 24 жовтня включно), включається до списку виборців на підставі подання керівника стаціонарного лікувального закладу. ДВК спеціальної ВД приймає рішення про включення виборця до списку. Відомості про те, що виборця включено до списку виборців невідкладно передаються до відповідного ОВДРВ.

 

Виборець має право звернутись до ДВК спеціальної ВК або безпосередньо до суду із заявою про неправильності у списку виборців в порядку, передбаченому частиною 3 статті 40 Закону. Така заява може бути подана до ДВК спеціальної ВД не пізніш як за 3 дні до дня голосування, тобто не пізніше 24 жовтня. Заява розглядається ДВК по суті і невідкладно. Комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення змін у список виборців або відмовити у задоволенні заяви і видати його копію заявнику у день прийняття. Заява, подана до комісії після закінчення зазначеного строку, залишається без розгляду (частина 12 статті 43 Закону).

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду у порядку і строки, встановлені КАСУ, тобто не пізніше ніж за 2 дні до дня голосування (частина 3 статті 173 КАСУ). Отже, позов до суду має бути поданий не пізніше 25 жовтня.

                       Виборець, який прибув до стаціонарного лікувального закладу у тому ж населеному пункті, де він проживає, пізніше як за три дні до дня виборів, може бути включеним до списку на спеціальній ВД. Він може звернутися до ДВК звичайної ВД, де він включений до списку виборців, із заявою забезпечити йому голосування за місцем перебування. Таку заяву  виборець може подати до відповідної ДВК звичайної ВД не пізніше 20 години 26 жовтня (частина 5 статті 86 Закону). У такому разі до списку виборців на спеціальній ВД він не включається (частина 8 статті 43 Закону).

 

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

Після складання списку виборців ДВК спеціальної ВД не передала до органу ведення Реєстру відомості про виборців, включених нею до цього списку. 

ДВК порушила вимоги частини 6 статті 43 Закону. ОС повинен наполягати на негайній передачі відомостей про виборців до ОВДРВ. У разі відмови – оскаржити дії ДВК до відповідної ОВК, оскаржити бездіяльність ДВК до місцевого загального суду. Потрібно пам'ятати, що подібні дії спрямовані на надання певній категорії виборців можливості проголосувати двічі.

ДВК спеціальної ВД включила виборця до списку 25 жовтня. Однак відомості про включення виборця не передала ОВДРВ.

ДВК вчинила порушення Закону, внаслідок якого виборець може бути включеним до двох списків виборців і відповідно двічі голосувати. ОС має оскаржити бездіяльність ДВК до місцевого загального суду як адміністративного або до ОВК.

 

 

IV. ПРИЙМАННЯ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ ДВК. ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ТА МЕТОДИ РЕАГУВАННЯ

ОВК не раніш як за три дні, але не пізніш як за 24 години до дня голосування (тобто протягом 25-26 жовтня), на своєму засіданні передає виборчі бюлетені ДВК відповідного округу. Бюлетені приймають не менш як три члени кожної ДВК. Отримавши бюлетені, члени комісії у супроводі співробітника органів внутрішніх справ прибувають у приміщення ВК і на засіданні ДВК невідкладно розпочинають процедуру приймання виборчих бюлетенів від ОВК (частини 10-12 статті 82 Закону).

 

ДВК приймає бюлетені у такій послідовності.

 

 • Секретар ДВК проставляє у визначених місцях кожного бюлетеня печатку комісії.
 • Інший, визначений рішенням ВК, член комісії перераховує отримані виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та відповідному одномандатному окрузі окремо, перевіряючи відповідність позначення виборчого округу, номера одномандатного округу та номера ВД, зазначених на бюлетенях. При підрахунку визначений комісією член ДВК рахує виборчі бюлетені окремо по загальнодержавному округу та одномандатному округу вголос.
 • Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

У випадку, якщо підрахована  на ВД кількість бюлетенів буде відрізнятись від  кількості бюлетенів, зазначеній у витягу з протоколу ОВК про передачу виборчих бюлетенів, ДВК складає у двох примірниках акт (акти) про розходження, У акті (актах) ДВК своїм рішенням встановлює причини розходження. За наявності зазначених розходжень, кількістю бюлетенів, отриманих ДВК, вважається кількість, встановлена при перерахунку на засіданні ДВК та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.

 

Можливі проблемні ситуації

Шляхи розв’язання проблем

ДВК звичайної ВД 26 жовтня на своєму засіданні прийняла виборчі бюлетені від ОВК. У витягу із протоколу про передачу бюлетенів було зазначено, що ДВК отримала 1650 бюлетенів для голосування у загальнодержавному і таку ж кількість — для голосування в одномандатному округах. Після перерахунку бюлетенів комісією встановлено, що кількість отриманих бюлетенів для голосування в кожному з округів на 30 бюлетенів менша, ніж зазначено у відповідному протоколі про передачу бюлетенів. Тобто — по 1620 бюлетенів у кожному округу. При цьому упаковка підприємства-виготовлювача не була пошкоджена.

Відповідно до Закону (частини 12 статті 82 Закону), у випадку такої невідповідності, вважається, що ДВК отримала від ОВК ту кількість бюлетенів, яка була встановлена в результаті перерахунку, а саме - 1620 бюлетенів.

Комісія повинна скласти акт (акти) про невідповідність. В акті ДВК повинна вказати на ймовірну причину розбіжності. Отримана під час перерахунку бюлетенів кількість бюлетенів  повинна бути внесена до протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД під час ранкового підготовчого засідання ДВК 28 жовтня, перед початком голосування. У цьому випадку ймовірніше за все причиною є друкарська помилка підприємства-виготовлювача. 

ОС з'явився у приміщення ВД для того, щоб спостерігати за прийманням виборчих бюлетенів на засіданні ДВК. ОС виявив, що засідання неповноважне, оскільки відсутній кворум: із 20 членів ДВК присутніх було семеро. Однак голова ДВК запропонував членам комісії розділитись на групи і провести паралельний перерахунок бюлетенів. Секретар ДВК  після закінчення перерахунку мав би проставити відтиск печатки на бюлетенях.

Пропозиція голови суперечить вимогам частини 11 статі 82 Закону: “При підрахунку виборчих бюлетенів визначений ВК член комісії рахує виборчі бюлетені окремо по загальнодержавному округу та одномандатному округу вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів”. По-друге, приймання бюлетенів здійснюється лише на засіданні ДВК. Оскільки відсутній кворум — засідання ВК є неповноважним і приймання проводитись не може.

ОС повинен голосно попередити голову ДВК про те, що він порушує Закон. У випадку  нереагування,  скласти акт про виявлення порушень і оскаржити їх до ОВК чи місцевого загального суду. 

 

 

Відповідно  до частин 13, 14 статті 82 Закону, бюлетені зберігаються у приміщенні ДВК у сейфі (металевій шафі), який опечатується після завершення процедури приймання бюлетенів. На стрічці, якою опечатується сейф, проставляють свої підписи члени ДВК, які скріплюються печаткою комісії. Приміщення в якому знаходиться сейф з бюлетенями знаходиться під охороною співробітників органів внутрішніх справ.

 

Як уже говорилось вище, ДВК отримує бюлетені не раніше, як за 3 дні і не пізніше, як за 24 години до дня голосування. У будь-якому разі, до початку голосування виникатиме потреба відкрити сейф, в якому зберігаються документи ДВК. Наприклад,  у суботу, 27 жовтня, коли ДВК буде виготовляти витяг зі списку виборців для голосування за місцем перебування. І другий раз — в день голосування, о 7:15 на своєму підготовчому засіданні перед початком голосування. Теоретично, не можна виключити, що будуть і незаплановані відкривання сейфа з  документами, наприклад для проставляння штампа “Вибув” навпроти списку партії чи кандидата, якого  ЦВК своїм рішенням зніме з реєстрації. І нічого надзвичайного у цьому немає. Інша річ, яку конструкцію має конкретний сейф, а саме: чи наявне одне загальне чи кілька окремих відділень, які закриваються незалежно одне від іншого? У разі можливості зберігати бюлетені окремо від інших документів відділення сейфу з бюлетенями не потрібно буде відкривати взагалі. Натомість у разі наявності лише одного відділення у сейфі чи наявності одних спільних дверей для кількох відділень виникне потреба відкрити сейф.        

 

За таких обставин спостерігач повинен чітко усвідомлювати, що всяке відкривання сейфа з бюлетенями завжди повинно відбуватись на засіданні ДВК і за певною процедурою.

 

Може статися так, що ДВК виявить ознаки пошкодження пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф з бюлетенями, або невідповідні (підроблені)  підписи чи печатку на ній. У цьому випадку, голова ДВК негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ та ОВК. Після цього голова відкриває сейф, виймає наявні у ньому виборчі бюлетені і члени ДВК перевіряють виборчі бюлетені, зокрема, щодо відповідності номерів округу та ВД, наявності відбитка печатки цієї ДВК, після чого перераховують виборчі бюлетені окремо по загальнодержавному та одномандатному виборчих округах. Комісія складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфа та, у разі, якщо було виявлено неспівпадіння кількості виборчих бюлетенів у сейф, кількості виборчих бюлетенів, отриманих ДВК від ОВК — акт (акти) про невідповідність.   Отримана при перерахунку кількість наявних бюлетенів фіксується у протоколі засідання ДВК. У цьому випадку встановлена при перерахунку кількість бюлетенів вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих ДВК від ОВК. Зрозуміло, що усі ці дії відбуваються на засіданні комісії, яке у випадку пошкодження стрічки чи відкриття сейфа зобов'язаний скликати голова ДВК.

 

Іноді трапляється ситуація, коли після виготовлення бюлетенів ЦВК приймає рішення про скасування реєстрації всього списку політичної партії, або кандидата в депутати в одномандатному окрузі. Таке рішення ЦВК приймає тоді, коли у зв'язку з часовими обмеженнями неможливо виготовити нові бюлетені. У такому випадку, ДВК зобов'язана внести зміни у надруковані бюлетені. Відповідно до частини 7 статті 81 Закону, правила стосовно внесення змін до виборчих бюлетенів є такими.

 

У разі прийняття рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) в ОВО тоді, коли не можливо передрукувати бюлетені, ЦВК приймає рішення про внесення змін до бюлетеня відповідного округу.

Таке рішення ЦВК негайно передається відповідній ОВК, яка у свою чергу негайно передає його ДВК для внесення відповідних змін.

Вказані зміни до бюлетенів вносяться членами ДВК з використанням штампа «Вибув» на засіданні ДВК. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без відповідного рішення ЦВК забороняється.

Штампи «Вибув» зберігаються в ОВК і передаються ДВК одночасно з передачею відповідного рішення ЦВК.

Отже, за умови відсутності рішень ЦВК про скасування реєстрації кандидатів у депутати, такі штампи не можуть передаватись ДВК взагалі.

 

Можливі проблемні ситуації

Шляхи розв’язання проблем

27 жовтня ОС від громадської організації прибув до приміщення ДВК звичайної ВД та побачив, що  п’ятеро членів ДВК вносять зміни у бюлетені за допомогою штампа “Вибув”. Склад ДВК — 21 особа. Голова комісії пояснив відсутність кворуму тим, що йому не вдалось зібрати необхідну кількість членів ДВК.

Закон дозволяє вносити зміни у бюлетені лише на засіданні ДВК, яке є повноважним за наявності кворуму. Отже, за відсутності кворуму будь-які дії з бюлетенями, і навіть відкриття сейфу, в якому зберігаються бюлетені, є порушенням вимог Закону.

ОС повинен звернути увагу голови ДВК на протиправність таких дій ДВК і вимагати негайно припинити такі дії. Вимагати від голови ДВК вжити заходів для негайного скликання засідання комісії. Скласти акт про виявлення порушення та оскаржити протиправні дії членів ДВК до ОВК чи місцевого загального суду.

Після продовження засідання ДВК повинна переглянути бюлетені із внесеними змінами, щоб переконатись, що зроблені зміни відповідають рішенню ЦВК. 

27 жовтня 10:00 год. до приміщення ДВК прибули голова та один із членів комісії. Вони виявили, що стрічка на сейфі з бюлетенями пошкоджена.

ДВК повинна виконати усі необхідні дії, передбачені частиною 14 статті 82 Закону.  А саме:

голова ДВК повинен негайно повідомити органи внутрішніх справ та ОВК;

невідкладно повідомити усіх членів ДВК та скликати засідання комісії;

За наявності кворуму — відкрити засідання, після чого:

1. голова ДВК відкриває сейф з бюлетенями;

2. комісія перераховує бюлетені у сейфі, фіксує їх кількість у протоколі засідання та

3. складає відповідні акти – про виявлені ознаки відкриття сейфа та (у разі виявлення) -

4. про невідповідність кількості виборчих бюлетенів.

 

 

V. ПІДГОТОВКА ДО ДНЯ ГОЛОСУВАННЯ.

 

В суботу, напередодні дня голосування, ДВК проводить підготовче засідання, на якому вона:

 

 1. Перевіряє готовність приміщення до голосування і затверджує порядок його облаштування (розміщення столів, кабінок та скриньок).
 2. Розподіляє обов'язки між членами комісії в день голосування
 3. І виготовляє витяг зі списку виборців, за яким виборці будуть голосувати за місцем перебування.

ОС повинен обов'язково бути присутнім на цьому важливому засіданні, щоб переконатись у тому, що все що робить комісія, відповідає нормам Закону про вибори.

 

5.1. Готовність приміщення до голосування (стаття 83 Закону)

 

Перевіряючи приміщення для голосування, ДВК повинна переконатись, що розміри приміщення для голосування,  кількість кабін і скриньок для голосування відповідають положенням статті 83 Закону.

А саме:

 1. площа приміщення не менша 50 кв.м. дл малої ВД. 75 кв.м для середньої ВД і 90 кв.м. для великої ВД;
 2. кількість скриньок
 3. кількість кабінок
 4. приміщення правильно  обладнане

 

Місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки повинні знаходитися у полі зору членів ДВК та осіб, які відповідно до Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. Скриньки розміщують таким чином, щоб перед тим, як вкинути у них бюлетень, виборець був вимушений зайти у кабіну для голосування.

 

Керівники закладів та установ, де утворені спеціальні ВД, зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ членів ВК, виборців, включених до списку виборців цієї ВД, кандидатів у депутати, довірених та уповноважених осіб, ОС та представників ЗМІ до приміщення для голосування.

 

У приміщенні для голосування, або перед ним комісія вивішує інформаційні плакати, які виготовила ЦВК коштом Державного бюджету, виборчі списки політичних партій і список кандидатів в одномандатному окрузі. Агітаційні плакати, які надрукували кандидати чи партії за власні кошти, розміщувати на ВД забороняється.

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

ДВК облаштувала місце для спостерігачів: встановила декілька столів і крісел в приміщенні для голосування таким чином, що спостерігачі не бачать процедуру встановлення особи виборця і видачу йому бюлетенів. Голова ДВК попередив ОС, що лише з цього місця вони можуть вести спостереження за голосуванням на ВД. В іншому випадку, мовляв, ДВК позбавить їх повноважень за те, що вони заважають працювати членам ДВК.

 

Такі вимоги голови ДВК є незаконними і ОС не зобов'язаний їх виконувати. Відповідно до пункту 1 частини 9 статті 78 Закону, ОС під час голосування на ВД має право спостерігати з будь-якої відстані за діями членів ДВК, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям, не заважаючи членам ВК фізично.

По-друге, ДВК не уповноважена припиняти повноваження ОС, бо це віднесено до компетенції ОВК.

 

ОС повинен попередити голову ДВК, що його вимоги суперечать Закону, скласти акт і звернутись до ОВК із скаргою на незаконні дії голови ДВК. Або — з позовною заявою до місцевого загального суду з вимогою про встановлення факту навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень ОС з боку голови ДВК .

 

 

Розподіл обов'язків членів ДВК на день голосування (частина 2 статті 84 Закону)

 

У суботу 27 жовтня, напередодні дня голосування, ДВК розподіляє обов'язки членів комісії на день голосування (за винятком голови та секретаря комісії). ДВК визначає, хто з її членів буде встановлювати особу виборця та його наявності у списку (тобто брати у виборця паспорт і знаходити відомості про нього у списку виборців), а хто буде видавати виборцю бюлетень. Крім того ДВК визначає членів комісії, які будуть стежити за тим, щоб виборці заповнювали бюлетені лише у виборчих кабінах. Інші члени комісії будуть контролювати вхід і вихід з приміщення для голосування, інші будуть слідкувати за тим, щоб хтось не пошкодив виборчу скриньку. Нарешті, троє членів комісії призначаються відповідальними за організацію голосування за місцем перебування. Треба наголосити на тому, що ці три члени комісії мають бути представниками різних політичних партій і кандидатів у депутати в одномандатному окрузі. І, нарешті слід пам'ятати, що процедура розподілу обов'язків відбувається на засіданні ДВК і ухвалюється шляхом голосування за відповідний документ, який називається «Постанова про розподіл обов'язків членів ДВК на день голосування».

 

5.2. Складання витягу зі списку виборців (частини 1-8 статті 86 Закону)

 

Складання витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування, безумовно, є найважливішою і найбільш відповідальною процедурою, яку виконує ДВК напередодні дня голосування. Важливо, щоб ОС не лише були присутні під час складання цього документа, але й знали і розуміли, що відбувається у їх присутності.

 

Усі ми знаємо, що серед нас є громадяни, які мають право голосу, але які внаслідок фізичних вад, не здатні прийти на виборчу дільницю і проголосувати. В такому разі ДВК зобов'язана забезпечити їм можливість проголосувати за місцем перебування, тобто, вдома, або, відповідно до Закону, в іншому місці.

 

Закон встановлює дві категорії осіб, які мають право голосувати за місцем перебування. По-перше, це виборці, які постійно нездатні пересуватись самостійно. Як правило, це інваліди, або особи похилого віку, які вже не можуть без сторонньої допомоги прийти на виборчу дільницю. У списку виборців навпроти їх прізвища стоїть позначення „НСП” – „Нездатні самостійно пересуватись”.

 

Інша категорія виборців, які теж мають право голосувати вдома – це виборці, які тимчасово нездатні пересуватись самостійно. Це особи, які через хворобу чи травму в день голосування не можуть прийти на дільницю.

 

Слід пам'ятати, що і перші, і другі – вже включені до списку виборців і мають право голосу. ДВК, для того щоб ці виборці змогли проголосувати поза межами приміщення для голосування, на підставі списку виборців виготовляє документ, який називається „Витяг зі списку виборців для голосування за місцем перебування”.

 

ОС повинен запам'ятати, що витяг зі списку виборців виготовляється лише на засіданні ДВК і лише після 12 години дня в суботу 27 жовтня, напередодні дня голосування.

 

На засіданні секретар комісії роздає членам ДВК заздалегідь підготовлений проект постанови ДВК про включення до витягу виборців, які мають право проголосувати за місцем перебування: спочатку в постанові перераховуються виборці, які постійно нездатні пересуватись самостійно. Щодо цієї категорії виборців жодних обговорень чи голосувань ДВК не проводить.

 

Натомість виборець, який тимчасово не здатний пересуватись самостійно, для того, щоб отримати можливість проголосувати за місцем перебування, повинен зробити наступні кроки: такий виборець повинен довести ДВК, що він справді не здатний прийти на дільницю, а тому ДВК повинна забезпечити йому голосування за місцем перебування.

 

Виборець, який тимчасово  не здатний пересуватись самостійно повинен власноручно написати заяву до ДВК з проханням забезпечити йому голосування за місцем перебування. Зверніть увагу: „Написати власноручно!”  Крім того, такий виборець повинен надати ДВК довідку медичної установи про стан його  здоров’я.  Заяву і довідку виборець повинен передати самостійно, поштою або через інших осіб до ДВК не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування. У нашому випадку – це 26 жовтня. Але навіть у разі, якщо він правильно виконає усі ці вимоги Закону, це зовсім не означає, що виборець отримає право проголосувати вдома. Бо кожну таку заяву і медичну довідку ДВК зобов'язана розглянути на своєму засіданні і прийняти окреме рішення щодо кожного виборця, тобто проголосувати. При цьому кожен член ДВК має право особисто оглянути заяву і медичну довідку і висловити свої міркування і пропозиції. Це означає, що комісія може відмовити виборцю у праві проголосувати за місцем перебування.

 

Варто наголосити, що чинне законодавство дозволяє ДВК перевірити, чи виборець говорить правду і справді не здатен прийти в приміщення, де відбувається голосування.  Відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 27 липня 2012 року № 126, ДВК має право перевірити  факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися.

Таку перевірку проводять визначені для цього члени ДВК  шляхом:

– особистого відвідування за адресою, зазначеною у заяві виборця;

– опитування такого виборця за вказаним ним номером телефону;

– звернення до відповідної медичної установи із запитом про підтвердження достовірності виданої довідки чи уточнення отриманих відомостей, що не порушує при цьому прав та свобод виборця.

ДВК може перевіряти факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно ДО прийняття рішення про включення виборця до витягу із списку виборців не здатних пересуватися самостійно для голосування за місцем перебування.

Відомості, отримані за результатами такої перевірки, вносяться ДВК до журналу реєстрації заяв і скарг у виборчій комісії навпроти відомостей про заяву виборця, щодо якого здійснювалася перевірка.

 

Результат проведеної перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно береться до уваги ДВК при прийнятті рішення щодо включення виборця до витягу із списку виборців не здатних пересуватися самостійно для голосування за місцем перебування.

 

Після того, як усі заяви будуть розглянуті, комісія голосує за проект постанови про включення запропонованих виборців до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. А виборцю, якому відмовили в голосуванні вдома – надсилають відповідне повідомлення.

 

А далі – все просто.

Секретар ДВК бере чистий бланк витягу зі списку виборців і переносить дані про кожного окремого виборця, який буде голосувати вдома, з основного списку – до витягу. До витягу вносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження і адреса виборця. Спостерігачеві, який присутній під час виготовлення цього документа, слід звернути особливу увагу на наступне: кожного разу, коли секретар комісії включає виборця до витягу, він повинен у списку виборців у графі „Підпис виборця” зробити запис „Голосує за місцем перебування”. Це робиться для того, щоб хтось не проголосував замість цього виборця у приміщенні для голосування.

 

Після того, як витяг готовий, ДВК невідкладно надає його для загального ознайомлення в приміщенні ДВК. Це теж важливий момент у виборчому процесі, яким повинен скористатись спостерігач: він повинен підійти, ознайомитись із витягом, записати кількість виборців, включених до нього, уважно переглянути прізвища виборців, включених до нього.

 

 

 

1. Члени комісії й усі присутні оглядають стрічку, якою був опечатаний сейф (частина 3 статті 84 Закону). Спостерігачі, кандидати у депутати, уповноважені і довірені особи і усі присутні також можуть це зробити.

2. Після цього, члени ДВК почергово оглядають усі стаціонарні та мобільні скриньки для голосування, опломбовують їх і вкидають у них контрольні листи. Контрольні листи, які вкидаються в усі скриньки підписують члени ДВК, а також можуть підписати кандидати у депутати, ОС, уповноважені і довірені особи;

3. Переносні (малі) скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів ДВК та інших осіб, які, відповідно до Закону мають право бути присутніми у приміщенні для голосування в день голосування (частина 4 статті 84 Закону).

 

Можливі проблемні ситуації

Шляхи розв’язання проблем

В день голосування на підготовчому засіданні ДВК виявлено пошкодження стрічки, якою був опечатаний сейф з виборчими бюлетенями. Голова ДВК пропонує не зважати на це, роздати бюлетені і аркуші списки виборців уповноваженим членам ДВК і розпочати засідання.

ОС повинен попередити голову комісії, що він грубо порушує Закон і вимагати від ДВК діяти відповідно до вимог частини 14 статі 82 Закону. А саме: якщо при огляді стрічки, якою було опечатано сейф, де зберігаються бюлетені, виявлено її пошкодження або невідповідність підписів чи печатки на ній, голова ДВК повинен негайно повідомити про це органи внутрішніх справ та ОВК. Після цього голова ДВК невідкладно відкриває сейф та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени ДВК перевіряють бюлетені щодо відповідності номерів округу та ВД, наявності відбитка печатки цієї ДВК, перераховують бюлетені окремо по загальнодержавному та одномандатному виборчих округах. ДВК складає акт (акти) про виявлені ознаки відкриття сейфа та про невідповідність кількості виборчих бюлетенів (якщо таке буде). Зазначений акт (акти) складається за формою і в порядку, передбаченими частиною 8 статті 35 Закону. Кількість виявлених у сейфі бюлетенів фіксується також у протоколі засідання комісії. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих ДВК (частина 14 статті 82, частина 5 статті 84 Закону).

У випадку, якщо голова ДВК проігнорував заяву ОС, спостерігач повинен скласти акт про виявлене правопорушення, негайно повідомити правоохоронні органи і представника того суб'єкта виборчого процесу в ОВК, якого він представляє в ДВК, для невідкладного оскарження дій та бездіяльності ДВК до ОВК. Закликати членів ДВК не розпочинати голосування до моменту, поки комісія не виконає усі необхідні дії, передбачені Законом.

 

Голова комісії відкриває сейф і на підставі витягу із протоколу ОВК про передачу бюлетенів ДВК, або акта (актів), які ДВК склала під час приймання бюлетенів на ВД, оголошує кількість бюлетенів, отриманих ДВК від ОВК: окремо по загальнодержавному і одномандатному округах. Ця кількість вноситься секретарем комісії до відповідного протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на ВД, а також фіксується у протоколі засідання комісії (частина 6 статті 84 Закону). Звідки беруться ці числа?

 

За 2-3 дні до дня голосування ОВК на своєму засіданні передає виборчі бюлетені трьом представникам кожної ДВК. Увесь процес передачі бюлетенів від ОВК до ДВК фіксується секретарем окружної комісії у “Протоколі ОВК про передачу ДВК виборчих бюлетенів». Окружна виборча комісія виготовляє витяг із цього протоколу для кожної ДВК і передає його дільничній комісії разом з бюлетенями.

 

От саме ці відомості й зачитує голова ДВК вранці перед початком голосування. Ці дані обов'язково варто зафіксувати ОС, оскільки усі інші числові значення, які з'являться під час підрахунку голосів, постійно будуть звірятись із цим базовим числом.

 

Однак, може трапитись так, що кількість бюлетенів, зазначених у витягу із  протоколу про передачу бюлетенів від ОВК до ДВК не відповідатиме реальній кількості бюлетенів, отриманих ДВК. Причина ось у чому:

ДВК отримує бюлетені в упаковці друкарні і, не розпечатуючи їх, транспортує у приміщення ВД. Разом з бюлетенями представники ДВК отримують витяг із протоколу ОВК про передачу бюлетенів дільничим комісіям. У витяг із Протоколу про передачу бюлетенів секретар ОВК вписує ту кількість бюлетенів, яка зазначена на упаковці пакетів з бюлетенями. Під час процедури приймання бюлетенів у приміщенні ДВК відбувається перерахунок бюлетенів і проставляння на них печатки ДВК. У разі, якщо кількість отриманих бюлетенів відрізняється від кількості, зазначеної у витягу із протоколу про передачу бюлетенів — ДВК складає акт, в якому зазначає реальну кількість бюлетенів, отриманих ДВК від ОВК. І у цьому випадку, саме ці відомості, встановлені ДВК під час перерахунку голосів і які зазначені в акті (актах) про розходження, вважаються кількістю бюлетенів, отриманих ДВК від ОВК і саме їх оголошує голова ДВК вранці в день голосування, перед початком початком голосування (частина 12 статті 83 Закону).    

 

Далі - голова ДВК передає приблизно рівну кількість бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатному округах тим членам ДВК, які будуть видавати бюлетені виборцям у приміщенні для голосування, і тим, які будуть організовувати голосування за місцем перебування виборців.  Зазначені члени комісії підписуються за  отримані бюлетені у відомості (Форма цієї відомості затверджена Постановою ЦВК від 22 березня 2012 року № 54), тим самим беручи на себе зобов'язання забезпечити їх збереження і дотримуватись встановленого Законом порядку їх використання.

 

Перед початком голосування у сейфі не повинно залишитися жодного виборчого бюлетеня.

 

Якщо ж ні — спостерігач повинен голосно заявити, що порушується Закон про вибори і закликати голову ДВК роздати усі бюлетені членам комісії. Якщо останній не зробить цього — ОС повинен скласти акт про порушення Закону про вибори і негайно повідомити про це штаб чи представників того суб'єкта, якого він представляє. Акт мають підписати двоє  виборців, якими можуть також бути інші спостерігачі, уповноважені чи довірені особи.

Після того, як виборчі скриньки розставлені на свої місця, бюлетені і аркуші списку виборців розподілені між членами комісії, ДВК готова до голосування.

 

Перед початком голосування ДВК інформує ОВК про:

 

 1. кількість виборців, внесених до списку виборців на ВД, на момент початку голосування;
 2. кількість виборців внесених у витяг зі списку виборців для голосування за місцем перебування.

 

6.2. Загальні правила проведення голосування.

 

 Організація і порядок голосування визначені статтями 85, 86 Закону про вибори. Зокрема слід звернути увагу на такі важливі норми Закону:

Усі члени ДВК під час проведення голосування повинні неухильно дотримуватись вимог Закону щодо порядку голосування, а саме:

 1. 1.      голосування проводиться в день голосування з 8 до 20 години без перерви.
 2. виборчий бюлетень видається лише виборцю, внесеному до списку виборців;
 3.  виборчий бюлетень видається лише виборцю, який особисто прибув для голосування на ВД і лише за умови пред'явлення ним одного із документів, зазначених у частинах 3 - 6 статті 2 Закону;
 4. виборцю видається два бюлетені - один бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі та один бюлетень для голосування в одномандатному округах;
 5. виборцю надають можливість проголосувати 2 члени ДВК;
 6. виборець розписується у списку виборців і у визначеному на контрольному талоні місці, після чого заповнює бюлетені особисто у кабіні для таємного голосування (крім випадків, визначених частиною 5 статті 85 Закону). Забороняється присутність інших осіб під час заповнення бюлетеня в кабіні;
 7. виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування;
 8. у квадраті проти назви партії чи проти прізвища кандидата у бюлетенях виборець робить лише одну позначку, яка засвідчує його волевиявлення. Після чого,
 9. особисто опускає заповнені бюлетені до виборчої скриньки (крім випадків, визначених частиною 9 статті 85 Закону);
 10. під час голосування у приміщенні для голосування мають право перебувати (без дозволу і запрошення) члени ЦВК та ОВК, кандидати, уповноважені та довірені особи, ОС та представники ЗМІ.

 

 

Можливі проблемні ситуації

Шляхи розв’язання проблем

28 жовтня в день голосування на звичайній ВД виборець пред'являє члену ДВК, який встановлює особу виборця, пенсійне посвідчення. Член ДВК збирається видати  виборцю бюлетені для голосування.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 3 статті 2 Закону  бюлетень видається лише на підставі документа, що посвідчує особу, громадянство і засвідчує місце проживання та адресу. Це може бути паспорт або тимчасове посвідчення громадянина (для осіб, недавно прийнятих до громадянства).

ОС повинен попередити члена ДВК по те, що він грубо порушує Закон і вимагати від нього припинити протиправні дії. Скласти акт про порушення Закону про вибори. Звернутись зі скаргою на дії члена ДВК до відповідної ОВК.

У день голосування в приміщенні для голосування член ДВК відмовляється видати виборцю бюлетень на тій підставі, що у списку виборців виборець вказаний як Євгенович, а у паспорті — Євгенійович. Виборець твердить, що це помилка і просить надати йому можливість проголосувати.

Виборець повинен усно звернутись до голови, заступника голови чи до секретаря ДВК, оскільки лише вони в день голосування, відповідно до Закону, мають право виправляти технічні описки чи неточності у списку. Особа, яка буде виправляти неточності у списку, зобов'язана переконатись, що, незважаючи на неточність або технічну описку, до списку внесено саме того виборця, який має намір проголосувати. Лише після цього, ця посадова особа виправляє описку чи неточність безпосередньо у списку виборців, засвідчує це своїм підписом у графі «Примітки» і лише тоді, член ДВК, який видає бюлетені, може видати його виборцю (частина 7 статті 42 Закону).

Неточності та описки Закон дозволяє виправляти лише в день голосування і в присутності виборця. Виправлення неточностей чи описок у списку може робити лише голова, заступник голови або секретар ДВК.

Виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки.

Відповідно до частини 11 статті 85 Закону, виборець може отримати інший бюлетень, попередньо написавши заяву і повернувши зіпсований бюлетень члену ДВК, який його видав. Лише після цього він отримає новий бюлетень. Повторна заміна зіпсованого бюлетеня не допускається.

Виборець намагається винести виборчі бюлетені за межі приміщення для голосування.

Дії виборця не відповідають Закону, оскільки бюлетені призначені лише для голосування. Такі дії можуть бути пов’язані з масовим порушенням Закону («карусель»). Тому порушення слід зупинити. Пояснити виборцю, що за передачу бюлетеня іншій особі передбачено кримінальну відповідальність.

 

6.3. Голосування виборця за місцем перебування

 

Виборець, який включений до списку виборців, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, має право проголосувати за місцем свого перебування. І ДВК зобов'язана забезпечити реалізацію цього права виборця.

ДВК в останню суботу перед днем голосування (27 жовтня) на своєму засіданні виготовляє витяг зі списку виборців, на підставі якого й буде проводитись голосування виборців нездатних пересуватись самостійно. Як відбувається виготовлення витягу ми вже говорили у 6 розділі цього посібника “Підготовка до дня голосування”.

Витяг зі списку виборців для голосування за місцем перебування після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні для голосування (абзац 2 частини 2 статі 86 Закону).

ОС, уповноважені та довірені особи повинні заздалегідь довідатись у голови чи секретаря ДВК про час засідання комісії, на якому буде виготовлятись витяг зі списку виборців, і звернути особливу увагу як на процедуру укладання таких витягів (на засіданні ДВК, гласно і публічно, з дотриманням правил, викладених у частинах 1 — 8 статті 86 Закону), так і на можливість ознайомлення з уже складеним витягом.

Потрібно також приділити належну увагу уточненому списку виборців на дільниці. Незважаючи на те, що в Законі не зазначено, що виборці мають право ознайомитись із уточненим списком виборців, сам процес укладання витягу зі списку виборців на засіданні ДВК, дозволяє спостерігачам (як виборцям) проконтролювати його на предмет відповідності нормам Закону про вибори, а саме: чи члени комісії, укладаючи витяг зі списку виборців, забезпечують при цьому однократність голосування виборця, включеного до витягу, а саме: чи робить секретар ДВК у списку виборців на дільниці в графі “Підпис виборця” запис “голосує за місцем перебування”.

 

Про складання витягу зі списку виборців ДВК ухвалює постанову.

До витягу зі списку виборців включаються:

 1. без рішення ДВК – виборці, які постійно не здатні пересуватись самостійно. Щодо таки виборців у списку зазначена відповідна відмітка НСП.
 2. за рішенням ДВК - виборці, які тимчасово не здатні пересуватись самостійно.

Рішення про включення такого виборця до витягу ДВК приймає на підставі заяви виборця та довідки медичної установи про стан його здоров'я. Така заява має бути написана виборцем власноручно (частина 5 статті 86 Закону про вибори).

Заяву про голосування за місцем перебування разом з довідкою медичної установи виборець повинен доставити до ДВК поштою, або передати через іншу особу не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування.

Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється ДВК в окремому журналі із зазначенням дати і години її надходження, а також прізвища, імені, по батькові та адреси виборця.

На спеціальних ВД у стаціонарних лікувальних закладах виборець, який через необхідність дотримання постільного режиму не може з'явитися у приміщення для голосування, може власноручно написати заяву до ДВК спеціальної дільниці з проханням надати йому можливість проголосувати за місцем його перебування, тобто у лікарняній палаті. У цьому випадку спеціальної медичної довідки, яка додатково засвідчує тимчасову нездатність такого виборця пересуватись самостійно, Закон не передбачає. 

 

Можливі проблемні ситуації

Шляхи розв’язання проблем

Голова ДВК суботу 27 жовтня,  напередодні дня голосування, розпочав засідання комісії об 11 годині. Засідання ДВК розпо­чалось з розгляду питання про виготовлення витягу зі списку виборців.

Положення частини 2 статті 86 Закону не встановлюють точної години, коли має розпочатись таке засідання. Натомість правила пункту 1 частини 3 статті 86 Закону вказують на те, що розпочати виготовлення витягу зі списку виборців можна не раніше 12 години останньої суботи перед днем голосування. Тож слід звернути увагу голови ДВК на вимоги пункту 1 частини 3 статті 86 Закону про вибори і запропонувати розглянути це питання після розподілу обов'язків членів ДВК на день голосування. Роз'яснити членам ДВК і голові, що до 12 години  виборець, який постійно нездатний пересуватись самостійно, може звернутись до ДВК із заявою про бажання проголосувати у приміщення для голосування. У разі, якщо на цей момент вже буде виготовлений витяг і внесені відповідні зміни у список виборців на дільниці, ДВК стане перед проблемою, вирішення якої не передбачено чинним Законом. У випадку, якщо голова ДВК чи комісія відхилять запропонований порядок розгляду порядку денного, скласти акт і негайно повідомити про вказане порушення ОВК.

 

6.4. Організація та проведення голосування за місцем перебування.

 

 1. Голосування для виборців, нездатних пересуватись самостійно проводиться за місцем перебування виборців відповідно до вимог статті 86 Закону;
 2. Голосувати за місцем перебування можуть лише виборці, внесені до витягу зі списку виборців;
 3. Голосування організовують і проводять не менш як 3 члени ДВК, представники різних політичних партій, кандидатів у депутати;
 4. Виборці голосують за місцем перебування з дотриманням усіх вимог Закону про вибори щодо порядку голосування (вільно і таємно, із забезпеченням права уповноважених і довірених осіб, кандидатів та офіційних спостерігачів бути присутніми під час голосування);
  1. ДВК організовує голосування за місцем перебування з таким розрахунком, щоб члени комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування (не пізніш як о 19 годині).

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

Виборець, до якого прибули члени ДВК для організації голосування за місцем його перебування, відмовився впус-тити у помешкання ОС.

Виборець порушує норми частин 6, 13 статті 86 Закону: звернувшись із заявою про забезпечення голосування за місцем свого перебування, виборець тим самим взяв на себе зобов'язання дотримуватись вимог щодо порядку голосування, передбачених Законом.

Члени ДВК повинні пояснити виборцю, що голосування може відбутись лише за умов повного дотримання вимог Закону про вибори, зокрема, частини 13 статті 86 Закону: тобто лише за присутності під час голосування членів ДВК, які організовують голосування та ОС. В іншому випадку виборець не отримає можливість проголосувати.

Виборець, включений до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування, не дочекавшись членів ДВК, які організовують голосування за місцем перебування, і вимагає дати йому можливість проголосувати.

ДВК до повернення членів комісії які організовують голосування за місцем перебування, не має відомостей про те, чи проголосував виборець за місцем перебування. ДВК повинна дочекатись повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, і тоді діяти відповідно до Закону про вибори.

Роз'яснити виборцю, що йому не може бути виданий бюлетень до повернення членів ДВК, які організовують голосування за місцем перебування. Після їхнього повернення ДВК повинна пересвідчитись, що виборець не проголосував за місцем перебування. Якщо він не проголосував — надати йому таку можливість.

У витягу зі списку велика кількість виборців.

Три члени ДВК реально спроможні організувати голосування за місцем перебування на звичайній ВД не більш як для  120 осіб. Якщо у витягу більше виборців – ДВК мала б забезпечити голосування двома групами членів ДВК (для цього ДВК має не менше двох переносних скриньок). В іншому випадку ОС мають безперервно стежити за голосуванням за місцем перебування, оскільки є достатньо підстав вважати, що реалізовується фальшування голосування.

 

 

6.5. Закінчення голосування на виборчій дільниці

 

Загальні правила закінчення голосування на ВД (частина 12 статті  85 Закону про вибори).

 

 1. За 5 хвилин до 20 години голова ДВК оголошує про те, що о 20:00 буде закінчено голосування на дільниці і приміщення для голосування буде зачинено;
 2. Виборці, які на 20 годину прийшли до приміщення для голосування, мають право проголосувати: один із членів ДВК запрошує їх в приміщення для голосування і зачиняє двері;
 3. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця, приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени ВК та особи, які згідно з Законом мають право бути присутніми на засіданні ВК;
 4. Невідкладно після закінчення голосування ДВК передає до ОВК попередні відомості про кількість виборців, внесених до списку виборців на ВД на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на ВД на момент закінчення голосування.

 

Після цього ДВК розпочинає підсумкове засідання.

 

VII.  ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ НА ВД

 

7.1. Підсумкове засідання. Загальні правила

Після закінчення голосування, члени ДВК починають підрахунок голосів виборців. Ось декілька правил, які треба запам'ятати офіційному спостерігачу (далі - ОС):

По-перше, дільнична виборча комісія (ДВК) підраховує голоси виборців лише на своєму засіданні, яке починається відразу ж після закінчення голосування.

По-друге, засідання проводиться без перерви,  відкрито і гласно, у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

І нарешті, воно закінчується після складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців в багатомандатному та одномандатному виборчих округах.

На підсумковому засіданні мають право перебувати лише члени ДВК, члени комісій вищого рівня, кандидати в депутати, уповноважені і довірені особи, ОС, а також представники засобів масової інформації.

 

7.2.                         Порядок підрахунку голосів на підсумковому засіданні

Підсумкове засідання, на якому ДВК підраховує голоси, умовно можна розділити на три частини

 • Спочатку комісія розглядає заяви і скарги, які надійшли до неї під час голосування. (частина 4 статті 87 Закону).
 • Далі ДВК підраховує голоси виборців і вносить отримані відомості до перших примірників протоколів про підрахунок голосів: окремо у протокол з виборів у загальнодержавному та одномандатному округах;
 • Наприкінці, секретар ДВК виготовляє необхідну кількість протоколів для членів комісії і копії – для ОС, кандидатів, уповноважених і довірених осіб.

 

7.3. Кворум на підсумковому засіданні

 

Для того, щоб засідання ДВК було повноважним, на ньому мають бути присутніми більш ніж половина членів від складу ВК. Оскільки виборча комісія є колегіальним органом, то усі рішення приймаються шляхом голосування. Рішення приймаються більшістю від складу комісії.

 

Однак, під час підсумкового засідання діють дещо інші правила: Якщо на момент підрахунку голосів на  ВД присутні менш ніж 2/3 від складу ВК (але у будь-якому разі – більше половини від складу), рішення з кожного питання приймається не менш як двома третинами від присутніх.

 

Спробуємо пояснити це детальніше: якщо комісія складається з двадцяти однієї особи, то в період роботи комісії до дня голосування, рішення ВК приймається більшістю від її складу. Тобто 11 членів комісії повинні проголосувати “за”.

А от в день голосування — треба зважати на таке: якщо на засіданні присутні понад  2/3 від складу комісії (тобто 15 осіб і більше), то рішення приймається більшістю від повного складу ДВК (маємо те ж саме число 11). А от, якщо присутніх менше двох третин, наприклад, лише 13 осіб, то для того, щоб проголосувати за будь-яке питання, потрібно 2/3 від 13 — тобто 9 голосів і більше. В іншому випадку — усі рішення ДВК будуть незаконними.

Нарешті, якщо під час підрахунку буде менше половини ДВК ( наприклад, менше 10 членів комісії)  — відповідно до Закону, комісія розпочинати підрахунок голосів не може. Спостерігач повинен про це пам'ятати і відповідно реагувати. 2/3 від складу комісії (тобто 15 осіб і більше), то рішення приймається більшістю від повного складу ДВК (маємо те ж саме число 11). А от, якщо присутніх менше двох третин, наприклад, лише 13 осіб, то для того, щоб проголосувати за будь-яке питання, потрібно 2/3 від 13

Нарешті, якщо під час підрахунку буде менше половини ДВК ( наприклад, менше 10 членів комісії) 

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

ОС з’явився на дільницю після того, як ДВК розпочала підрахунок голосів. Голова ДВК розпорядився не впускати ОС у приміщення, де відбувається підрахунок голосів.

ОС повинен пояснити ДВК, що такі дії голови комісії є незаконними, оскільки Закон не вказує, коли і на котрій ВД спостерігач повинен розпочати і закінчити спостереження. Таким чином, ОС в день голосування має право будь-коли прийти на будь-яку ВД у межах виборчого округу і піти з неї у будь-який час.

Якщо ДВК не впустить ОС у приміщення ВД, спостерігач повинен зробити наступне:

 1. скласти акт про правопорушення, який повинні підписати два свідки;
 2. написати позовну заяву і оскаржити дії ДВК до місцевого загального суду. До акту і заяви обов’язково додати аудіо чи відеозапис події, якщо такі є. У позовній заяві просити суд встановити факт навмисного створення перешкод ОС під час підрахунку голосів на ВД. Доставити рішення суду до ОВК перед прийняттям протоколів про підрахунок голосів від відповідної ДВК. Вимагати від ОВК визнати голосування на цій ВД недійсним (пункт 2 частини 15 статті  94 Закону).

 

7.4.  Підрахунок голосів на ВД

 

7.4. 1. Загальні правила підрахунку голосів на ВД

На підсумковому засіданні ДВК підраховує голоси виборців за встановленою Законом процедурою, яку в жодному випадку не можна порушувати. Ось цей порядок:

 1. Забороняється проводити підрахунок бюлетенів одночасно декільком членам ДВК. Підрахунок голосів завжди робить лише один член ВК, визначений головою. Інші члени комісії можуть лише спостерігати за діями цього члена ДВК. Якщо ж у них з’явилися якісь сумніви чи застереження, вони можуть зупинити підрахунок голосів, взяти в руки бюлетень або інший документ, оглянути його і висловити свої зауваження. 
 2. Під час підрахунку бюлетенів ніхто, крім голови, секретаря та заступника голови ДВК не може користуватись  (чи навіть тримати в руках!) ручки чи інші пишучі предмети.
 3. Весь процес підрахунку від початку і до кінця має бути відкритим для спостерігача. Це означає, що ОС має право спостерігати за діями членів ДВК з будь-якої віддалі, не заважаючи їм фізично, робити аудіо- та відео записи, або фотографувати процес підрахунку голосів.
 4. Нарешті, за жодних обставин не дозволяється відкривати вже запечатані пакети з виборчими документами.

 

7.4. 2. Порядок підрахунок голосів на ВД

 

Підрахунок голосів на виборчій дільниці відбувається у такій послідовності:

 

 • Спочатку ДВК опрацьовує списки виборців і запаковує їх (стаття  88 Закону);
  • Тоді  опрацьовує невикористані виборчі бюлетені та контрольні талони бюлетенів  і також їх запаковує (стаття 89 Закону);
  • Після цього відкриваються скриньки для голосування і  окремо підраховується загальна кількість виборчих бюлетенів в загальнодержавному та одномандатному округах (частини 1-14 статті 90 Закону);
   • І лише після цього, підраховуються голоси виборців, подані за списки кандидатів від політичних партій та голоси, подані за кандидатів в одномандатних округах ( частини 15-21 статті 90 Закону). Бюлетені запаковуються.
   • Підписуються протоколи. Виготовляється необхідна кількість примірників та копій протоколів. Перший та другий примірники протоколів запаковуються у спеціальний пакет.

 

Тоді підсумкове засідання ДВК закривається, а протоколи про підрахунок голосів, запаковані бюлетені та інші документи транспортуються до ОВК.

 

Підрахунок голосів відбувається виключно у послідовності, яка встановлена Законом про вибори ( статті 88-90 Закону). Будь-які відхилення від цього порядкує є грубим порушенням Закону. Якщо таке трапиться, ОС повинен зафіксувати порушення за допомогою фото- чи відео- пристроїв, скласти акт і невідкладно оскаржити такі дії до відповідної ОВК. У цьому випадку ОВК зобов'язана  провести повторний підрахунок голосів на цій ВД.

 

Під час підрахунку голосів ДВК зобов'язана робити контрольні перевірки, тобто порівнювати одні отримані результати з іншими. Якщо під час таких перевірок результати не співпадають - ДВК складає акт, в яких вказує на причину розбіжності і встановлює своїм  рішенням правильні на думку комісії дані, які вносяться до протоколу про підрахунок голосів.    

 

7.4. 3. Розпочинаємо підрахунок голосів виборців на ВД.

Тепер, після того як ми знаємо усі правила, за якими відбувається підрахунок голосів,  розпочнемо, нарешті, підрахунок голосів на виборчій дільниці.

 

Після закінчення голосування ДВК негайно передає до ОВК  попередні відомості про те, скільки виборців внесено до списку на момент закінчення голосування та кількість виборців, які отримали бюлетені на дільниці ( частина 13 статті 85 Закону). Кількість виборців, які отримали бюлетені встановлюється за підписами виборців у списку. Члени комісії, які працювали зі списками виборців, підраховують ці підписи і передають отримані відомості голові ДВК. Голова передая цього комісія розглядає скарги і заяви, які надійшли до неї в день голосування.

 

7.5.  Розгляд скарг та заяв на підсумковому засіданні ДВК (частина 4 статті 87 Закону).

 

Закон передбачає, що у випадку, коли під час проведення голосування до ДВК надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на ВД, ДВК розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на дільниці. Такими скаргами є скарги щодо порушень, які мали місце під час голосування і вчинені уповноваженими особами, довіреними особами, спостерігачами (пункт 4 частини 2 статті 108 Закону). Відтак, ОС має уважно простежити на результатам розгляду таких скарг і заяв, причому не лише тоді, коли цей спостерігач сам оскаржив порушення. Важливість розгляду таких скарг та заяв полягає у тому, що на їх підставі ДВК може у подальшому обговорювати питання про визнання голосування на цій ВД недійсним.    

 

 

7.6.  Опрацювання списків виборців (стаття 88 Закону)

 

Кожен член ДВК, відповідальний за роботу зі списком виборців, виконує такі дії:

1)      Підраховує окремо на кожному аркуші списку виборців кількість виборців, внесених до списку на момент закінчення голосування;

2)      Підраховує окремо на кожному аркуші списку виборців кількість виборців які отримали бюлетені на дільниці (за підписами виборців у списку);

3)      тоді підраховує на кожному аркуші списку виборців кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування (за відмітками “Голосував за місцем перебування) у списку;

4)      Вписує ці числа у визначеному місці на кожному аркуші списку виборців, підсумовує отримані дані, підписує кожен аркуш  і

5)      передає отримані дані і списки голові ДВК.

6)      Голова ДВК підсумовує отримані від членів комісії відомості, оголошує їх і вносить на останню сторінку списку виборців.

7)      Голова комісії закриває список виборців, після чого він та секретар комісії підписують список і скріплюють підписи печаткою.

 

На підставі списку виборців ДВК встановлює кількість виборців у списку на момент закінчення голосування. Голова оголошує цю кількість, а секретар комісії вносить отримані дані до протоколів про підрахунок голосів в загальнодержавному та одномандатному виборчих  округах.

 

Тоді ДВК встановлює кількість виборців, які отримали бюлетені у приміщенні для голосування, голова оголошує її і вносить дані у протоколи про підрахунок голосів.

 

 

Далі ДВК встановлює кількість виборців які отримали бюлетені за місцем перебування. Голова оголошує ці дані, а секретар вносить їх у протоколи.

 

Після цього список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців для голосування за місцем перебування, копії постанов ДВК, на підставі яких виготовлявся витяг зі списку виборців, заяви виборців разом з довідками медичних установ запаковуються в один пакет. На пакеті робиться напис “Список виборців” (частина 8 статті 88 Закону).

 

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

ДВК збирається підрахувати та погасити невикористані бюлетені незважаючи на те, що список виборців не опрацьований і не запакований.

ОС повинен голосно звернути увагу членам ВК на те, що вони порушують встановлений законом порядок підрахунку голосів (частина 5 статті 87, статті 88-90 Закону). Зокрема, перед тим, як розпочати підрахунок невикористаних виборчих бюлетенів, список виборців повинен бути опрацьований і запакований.

Якщо ж ДВК продовжить діяти всупереч Закону – ОС повинен скласти акт про порушення (у двох примірниках), написати скаргу до ОВК на ДВК про порушення порядку підрахунку голосів на ВД і передати ці документи уповноваженій особі партії або довіреній особі кандидата, які у цей час знаходяться у приміщенні ОВК. На підставі цього акту ОВК може прийняти рішення про повторний перерахунок голосів на цій ВД. Скаргу потрібно доставити до ОВК перед прибуттям до ОВК представників цієї ДВК з протоколами про підрахунок голосів.

 

7.6.  Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів

 

Після того, як списки виборців запаковано, їх розміщують у полі зору членів ДВК, а комісія розпочинає підрахунок невикористаних бюлетенів і контрольних талонів. З цього моменту членам комісії, крім голови, заступника голови та секретаря комісії забороняється користуватися ручками чи іншими предметами, якими можна писати (частина 1 статті 89 Закону).  ОС повинні про це пам'ятати і реагувати на порушення відповідним чином: попередити ВК про порушення, скласти акт, зафіксувати подію на відеокамеру чи телефон і  передати акт із відеозаписом суб’єкту, якого він представляє, для подальшого оскарження дій ДВК в ОВК чи в суді. ОС повинні про це пам'ятати і реагувати на порушення відповідним чином: попередити ВК про порушення, скласти акт, зафіксувати подію на відеокамеру чи телефон і

 

Кожен член ДВК, який видавав виборцям бюлетені, виконує такі дії:

 1. Почергово, публічно і вголос перераховує невикористані виборчі бюлетені, які залишились у нього. Спочатку перераховує бюлетені для голосування в загальнодержавному, а тоді — в одномандатному округах.
 2. Далі він робить ПЕРШУ контрольну перевірку для багатомандатного, а після цього - для одномандатного округів: до кількості невикористаних бюлетенів додається кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (за підписами виборців у списку). Отримана сума, повинна дорівнювати кількості бюлетенів, які цей член комісії отримав вранці від голови ДВК. Якщо перевірка пройшла успішно член ДВК передає усі підраховані невикористані виборчі бюлетені голові комісії. Голова ДВК відмічає кількість невикористаних бюлетенів у відомості.

 

Якщо ж перевірка виявила розбіжність - ДВК складає акт, в якому зазначає причини ймовірної розбіжності (частина 8 статті 35 Закону). ОС повинен пам'ятати, що ДВК на вимогу членів комісії може повторно перерахувати невикористані бюлетені. Однак це можна  зробити лише перед тим, як відповідні дані будуть внесені до протоколу.

 

Голова ДВК підсумовує отримані від членів комісії відомості і секретар заносить отриману суму у протоколи про підрахунок голосів в графу „Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному (одномандатному) виборчому окрузі, погашених дільничною виборчою комісією».

 

Невикористані виборчі бюлетені погашаються і запаковуються за загальними правилами.

 

Спостерігач повинен пам'ятати, що весь цей процес відбувається відкрито для усіх присутніх на дільниці. Кожен член комісії по черзі вголос перераховує свої бюлетені (окремо для загальнодержавного та одномандатного округів). Важливо запам’ятати, що члени комісії, не можуть перераховувати бюлетені одночасно.

 

7.7.  Опрацювання контрольних талонів виборчих бюлетенів (частини 8-15 статті 89 Закону)

 

Під час голосування, кожен член ДВК перед тим як видати виборцю бюлетень, відділяв від нього контрольний талон. Виборець ішов з бюлетенем голосувати, а контрольний талон залишався у члена комісії. Таким чином, у цього члена ДВК назбиралась певна кількість  контрольних талонів. Тепер, під час підрахунку голосів, він робить таке:

 1. Почергово, публічно і вголос перераховує контрольні талони. Спочатку — контрольні талони бюлетенів для голосування в загальнодержавному, а тоді — в одномандатному округах;
 2. Тоді передає їх голові ДВК;
 3. Голова підсумовує загальну кількість контрольних талонів  - окремо для голосування у загальнодержавному та одномандатному округах та оголошує отримані суми;

 

Друга контрольна перевірка

 

Після цього ДВК робить другу контрольну перевірку, суть якої ось в чому: кожен виборець, отримуючи 2 бюлетені, розписувався у такій собі “відомостівідомості”, яка називається списки виборців. – Розписався у списку – отримав бюлетені, від яких член ДВК відділив контрольні талони. Зрозуміло, що кількість підписів у списку і кількість відірваних контрольних талонів повинна співпадати. Але трапляється, що підписів більше, ніж контрольних талонів, або навпаки. Якщо підписів у списку на декілька одиниць більше чи менше від контрольних талонів, то це, як правило, свідчить про неуважність членів ДВК: виборець отримав бюлетені не розписавшись у списку, а член комісії цього не зауважив. Або виборець розписався у списку і отримав бюлетень, від якого член ДВК не відділив контрольний талон. Натомість, якщо різниця між підписами і контрольними талонами сягає десятків і сотень одиниць – можна впевнено говорити про спробу масштабного фальшування результатів виборів.

 

Але вертаємось до самої контрольної перевірки. Вона дуже проста: голова комісії додає до кількості виборців, які отримали бюлетені на дільниці (за підписами виборців у списку) кількість виборців, які проголосували за місцем перебування (за підписами у витягу зі списку виборців та відмітками “Голосував за місцем перебування” у списку виборців). Отримана сума повинна дорівнювати кількості контрольних талонів. Зрозуміло, що така перевірка проводиться окремо для загальнодержавного і одномандатного округів.

 1. Якщо результати співпадають, голова ДВК оголошує їх як кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування, а секретар заносить отримані цифри в обидва протоколи про підрахунок голосів.

 

 1. Якщо ж кількість контрольних талонів і кількість підписів виборців у списку відрізняються між собою — комісія складає акт, в якому визначає причину розбіжності і своїм рішенням встановлює кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування. Зрозуміло, що за таке рішення комісія повинна проголосувати. І лише після цього, отримані таким чином дані секретар комісії заносить у протоколи про підрахунок голосів виборців.

 

Як і у випадку з невикористаними виборчими бюлетенями, підрахунок контрольних талонів завжди робить один член комісії, а не декілька одночасно. Інші члени ДВК спостерігають за підрахунком. Нарешті, за потреби чи на вимогу членів комісії, ДВК може повторно перерахувати контрольні талони.

 

Після завершення підрахунку контрольних талонів ДВК запаковує їх окремо у два різних пакети.

 

Третя контрольна перевірка

Нарешті, завершуючи цей етап підрахунку голосів виборців, ДВК робить ще одну контрольну перевірку:  комісія додає до кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені (за підписами виборців у списку) кількість невикористаних бюлетенів. Отримана сума повинна дорівнювати кількості бюлетенів, яку ДВК отримала від ОВК: вранці, перед початком голосування, о 7:15 голова ДВК відкрив сейф, вийняв з нього бюлетені, оголосив кількість бюлетенів, які отримала комісія, а секретар вніс ці цифри у протоколи про підрахунок голосів виборців. Третя контрольна перевірка  повинна підтвердити ці цифри. 

 

 

7.8.  Підрахунок бюлетенів з виборчих скриньок (стаття 90 Закону)

 

Лише після того, як погашено і запаковано невикористані виборчі бюлетені і контрольні талони, запаковано списки виборців і усі ці документи лежать на столі в полі зору членів ДВК, комісія приступає до фактичного підрахунку голосів, поданих за списки кандидатів від політичних партій і кандидатів у депутати в одномандатних округах. Кажучи простіше — усі складні операції, які ДВК проводила до цього, були лише підготовкою до справжнього, реального підрахунку бюлетенів, який засвідчить політичні уподобання виборців.

 

Перед тим як відкрити виборчі скриньки, ДВК перевіряє цілісність пломб або печаток на них. Якщо пломба пошкоджена — комісія складає акт, в якому вказує на характер пошкодження. Якщо ДВК не зробила цього — такий акт повинен скласти спостерігач.

 

7.9.  Підрахунок голосів виборців з малої виборчої скриньки

 

Підрахунок бюлетенів починають з малих переносних скриньок. Останніми відкривають пошкоджені скриньки, якщо такі є. Якщо скринька без пошкоджень — бюлетені висипають на стіл. З пошкодженої виборчої скриньки бюлетені не висипають: їх виймають по одному і кладуть на стіл. Останніми виймають контрольний лист. У малій скриньці контрольних листів двоє.

 

Якщо усі скриньки цілі -  ДВК робить таке:

 

члени комісії відкривають малу скриньку, 1) висипають бюлетені на стіл і 2) шукають два контрольних  листи. Після того, як знаходять контрольні листи, 3) розкладають окремо бюлетені з багатомандатного та одномандатного округів і предмети. Зробити це легко, оскільки бюлетені різного кольору. Предмети — це контрольні листи чи бюлетені невстановленого зразка, наприклад копії бюлетенів, зроблені на ксероксі, або чисті аркуші паперу, які імітують бюлетені. Предмети складають окремо і не рахують. Далі — комісія 4) підраховує загальну кількість бюлетенів окремо по загальнодержавному та одномандатному округах.

 

А тепер — увага!

 

Підрахунок голосів з переносних виборчих скриньок має певні особливості, які повинен знати ОС і бути особливо уважним у цей момент. Ось ці особливості:

 1. По-перше, після того, як визначений член ДВК висипав на стіл бюлетені з малої скриньки, він повинен знайти ДВА контрольні листи;
 2. Якщо у скриньці не буде бодай одного контрольного листа — усі бюлетені з цієї скриньки не підлягають врахуванню і не беруть участі у встановленні результатів виборів на дільниці. У такому разі комісія складає акт про відсутність контрольного листа, перераховує і запаковує бюлетені у пакет з написом ”Виборчі бюлетені які не підлягають врахуванню”. На пакеті зазначають кількість бюлетенів.
 3. По-друге, якщо у малій виборчій скриньці виявиться хоч на один бюлетень більше, ніж зазначено у контрольному листі, усі бюлетені у цій скриньці теж не підлягають врахуванню. Комісія складає акт про невідповідну кількість бюлетенів у малій виборчій скриньці. Перед складанням акту, ДВК оглядає бюлетені ще раз. Якщо буде виявлено бюлетені, які належать до іншого округу чи дільниці, або на них відсутній відтиск печатки цієї дільниці — такі бюлетені відокремлюють. Якщо ж і після цього кількість бюлетенів у скриньці буде більшою, ніж зазначено у контрольному листі — усі бюлетені у цій переносній скриньці не підлягають врахуванню. ДВК їх перераховує і запаковує у пакет, на якому написано ”Виборчі бюлетені які не підлягають врахуванню”. Натомість, якщо кількість бюлетенів у скриньці співпадає з кількістю, яка зазначена у контрольному листі — комісія розкладає бюлетені і підраховує їх кількість в загальнодержавному та одномандатному округах окремо.

 

7.10. Бюлетені, які не підлягають врахуванню

 

Що таке “бюлетені, які не підлягають врахуванню”. Дві категорії таких бюлетенів ми вже знаємо:

 • Це бюлетені з виборчих скриньок, у яких відсутній контрольний лист.
 • І всі бюлетені з малої скриньки у випадку, якщо їх більше, ніж зазначено у контрольному листі.
 • Крім того, це чужі бюлетені, тобто ті, які мають позначку іншого округу, або іншої виборчої дільниці.
 • І нарешті це бюлетені, на яких відсутня печатка цієї виборчої комісії, або стоїть печатка іншої виборчої комісії.

Усі ці бюлетені не підлягають врахуванню при підрахунку голосів виборців на дільниці. Спостерігач повинен знати таке: якщо у скриньках не буде “чужих” бюлетенів, якщо не зникнуть контрольні листи із виборчих скриньок, то “бюлетенів, які не підлягають врахуванню” може й не бути.

 

7.11. Підрахунок голосів виборців із стаціонарних виборчих скриньок

 

Після того, як ДВК підрахувала бюлетені з малої виборчої скриньки, вона починає рахувати голоси із скриньок стаціонарних. Процедура підрахунку бюлетенів з великих скриньок є значно простішою.

 1. Відкривається велика скринька і її вміст висипається на стіл.
 2. Визначений член комісії знаходить контрольний лист.
 3. Тоді один член ДВК розкладає окремо виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі,  в одномандатному окрузі і предмети
 4. Під час сортування бюлетенів відокремлюються бюлетені з номерами іншого виборчого округу або виборчої дільниці, бюлетені без печатки або з печаткою іншої дільниці. Як уже говорилось вище, такі бюлетені не підлягають врахуванню.
 5. У випадку, якщо у великій скриньці відсутній контрольний лист — усі бюлетені у цій скриньці теж не підлягають врахуванню. Такі бюлетені підраховуються і складається акт.
 6. Після того, як бюлетені у скриньці будуть розділені, комісія приступає до наступної виборчої скриньки.

 

Після того, як усі скриньки відкриті, відокремлені один від одного бюлетені для голосування в загальнодержавному та одномандатному округах, відокремлені предмети і бюлетені, які не підлягають врахуванню, комісія робить таке:

1)      запаковує предмети;

2)      підраховує і запаковує бюлетені, які не підлягають врахуванню. Зрозуміло, якщо такі бюлетені є. Секретар вносить кількість бюлетенів, які не підлягають врахуванню у протоколи про підрахунок голосів. Таких пакетів може бути два, а може й не бути зовсім.

3)      Тоді ДВК окремо підраховує загальну кількість бюлетенів: спочатку в загальнодержавному, а тоді - в одномандатному округах. Голова оголошує отримані результати, які секретар ДВК вносить до протоколів про підрахунок голосів у графу “Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні”.  Варто звернути увагу на те, що якщо раніше ми говорили про виборців, які взяли бюлетені, то тепер мова іде про виборців, які проголосували.

 

7.12.. Завершення підрахунку голосів

 

З цього моменту члени комісії розставляють на столах таблички із назвами політичних партій, які брали участь у виборах і табличку з написом “Недійсні виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузіНедійсні виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі”.

Далі, визначений член комісії бере по одному бюлетеню для голосування в загальнодержавному окрузі, показує бюлетень усім членам комісії і оголошує, за яку партію проголосував виборець. Бюлетень кладеться біля відповідної таблички. Якщо хтось із членів комісії сумнівається з приводу змісту бюлетеня, комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому, кожен член ДВК має право особисто оглянути виборчий бюлетень.

 

Після того, як розкладені бюлетені в загальнодержавному виборчому окрузі, ДВК розставляє таблички з прізвищами кандидатів у депутати і табличку “Недійсні виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі” і визначений член комісії розкладає бюлетені відповідно до поданих голосів.

 

7.13. Недійсні виборчі бюлетені

 

Під час підрахунку голосів на дільниці трапляються випадки, коли бюлетень вважається недійсним. Такий бюлетень не зараховується на користь жодної політичної партії, чи кандидата в одномандатному окрузі.

 

Недійсним вважається бюлетень:

 1. до якого не внесено зміни за рішенням Центральної виборчої комісії, або внесено зміни без рішення ЦВК;
 2. якщо зроблено більш як одну позначку навпроти назв партій чи прізвищ кандидатів;
 3. якщо не поставлено жодної позначки;
 4. якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;
 5. якщо неможливо з інших причин встановити волевиявлення виборця.

 

Після того, як усі бюлетені розкладені, визначений член ДВК підраховує недійсні виборчі бюлетені для  голосування у загальнодержавному окрузі. Кожен член комісії має право перевірити правильність підрахунку цих бюлетенів. Кількість недійсних виборчих бюлетенів заноситься до протоколу про підрахунок голосів, після чого ці бюлетені запаковуються у пакет з написом “Недійсні виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному виборчому окрузі”.

 

І лише після того, як недійсні бюлетені запаковані, визначений член ДВК підраховує кількість виборчих бюлетенів, поданих за виборчі списки кандидатів від політичних партій. Інші члени ДВК мають право перевірити правильність підрахунку. Отримані результати оголошуються головою комісії і вносяться до протоколу про підрахунок голосів в загальнодержавному окрузі.

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

ДВК не вирішує питання про визнання бюлетенів недійсними, а відкладає «підозрілі» бюлетені на «потім»


ДВК не вирішує питання про визнання бюлетенів недійсними, а відкладає «

Такі дії є порушенням Закону, що можуть привести до неправильного підрахунку голосів. ОС заявляє про порушення Закону з вимогою припинення. Далі скласти акт про порушення.

 

3. 11. Підрахунок голосів в одномандатному виборчому окрузі

 

Після того, як усі бюлетені в загальнодержавному окрузі пораховані, результати підрахунку внесені до протоколу підрахунку голосів у загальнодержавному окрузі, комісія запаковує бюлетені подані за кожну політичну партію в окремий пакет і починає рахувати голоси за кандидатів в одномандатному окрузі. Усі процедури виконуються у такому ж порядку, як ми вже розказали вище: розкладають бюлетені і рахуються голоси, подані за кожного кандидата.

 

Четверта контрольна перевірка

 

Після цього ДВК виконує четверту контрольну перевірку, спочатку в загальнодержавному а тоді — в одномандатному округах. До кількості недійсних бюлетенів додається кількість усіх бюлетенів, поданих за виборчі списки політичних партій. Отримана сума повинна дорівнювати кількості виборців, які взяли участь у голосуванні в загальнодержавному виборчому окрузі.  Тоді таку ж перевірку роблять в одномандатному окрузі.

Нарешті, після того, як отримані числа будуть внесені до протоколу підрахунку голосів виборців в одномандатному окрузі, секретар ДВК приступає до виготовлення решти примірників протоколів, а також копій протоколів для кандидатів, офіційних спостерігачів, уповноважених та довірених осіб.

 

7. 14. Протоколи про підрахунок голосів на ВД

7. 14.1.  Складання протоколів про підрахунок голосів. Виготовлення копій протоколів 

Відповідно до частини 3 статті 87, статей 88-91 Закону, протоколи про підрахунок голосів на ВД складаються в такому порядку:    

 1. Спочатку секретар ДВК під час підрахунку голосів виготовляє перші примірники протоколів. Після цього — решту примірників і копії протоколів для ОС, уповноважених і довірених осіб і кандидатів.
 2. Забороняється вносити у протоколи будь-які виправлення без рішення ДВК (частина 7 статті 91 Закону). Протоколи заповняються лише ручкою.
 3. Усі члени ДВК зобов'язані підписати примірники протоколів. Перший і другий примірники мають право підписати присутні на засіданні кандидати, довірені та уповноважені особи, ОС.
 4. Якщо член ДВК незгоден із внесеними до протоколу відомостями, він підписує протокол з позначкою «З окремою думкою»  і додає до нього окрему думку у письмовому вигляді.
 5. Якщо при складанні протоколу було допущено помилку,  ДВК складає новий протокол з поміткою «Уточнений».
 6. ДВК виготовляє на 4 примірники протоколів більше від кількості членів комісії. Перші і другі примірники, а також “Уточнені” (якщо такі є), запаковуються у спеціальні пакети і транспортуються до ОВК. Треті - зберігаються у секретаря, а четверті  невідкладно вивішуються для загального ознайомленні в приміщенні комісії.
 7. Офіційним спостерігачам від партій і кандидатів, кандидатам, уповноваженим та довіреним особам на їх прохання видаються засвідчені копії – по одній копії протоколу в одномандатному окрузі, з розрахунку на одного кандидата в одномандатному виборчому окрузі і по одній копії протоколу про підрахунок голосів в багатомандатному окрузі – на кожну партію – суб’єкта виборчого процесу. Складається акт про видачу копій. невідкладно вивішуються для загального ознайомленні в приміщенні комісії. невідкладно вивішуються для загального ознайомленні в приміщенні комісії.
 8. Офіційним спостерігачам від партій і кандидатів, кандидатам, уповноваженим та довіреним особам на їх прохання видаються засвідчені копії
 9. Офіційним спостерігачам від партій і кандидатів, кандидатам, уповноваженим та довіреним особам на їх прохання видаються засвідчені копії
 10. Присутні на засіданні офіційні спостерігачі від ГО отримують по дві засвідчені копії протоколу про підрахунок голосів: в одномандатному та загальнодержавному округах.
 11. Складається акт про видачу копій.

Після цього підсумкове засідання ДВК закривається.

 

 

Можливі проблемні ситуації

 

Шляхи розв’язання проблем

Після підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на дільниці в одномандатному окрузі, але до відправлення цього протоколу разом із іншою документацією до ОВК, ДВК виявила в ньому неточності. Голова ДВК пропонує знищити протокол, в якому виявили помилки і виготовити новий.

ОС повинен голосно попередити ДВК, що така пропозиція голови комісії суперечить частині 8 статті 91 Закону і буде оскаржена до ОВК, що може призвести до повторного перерахунку голосів. У цьому випадку ДВК (до відправлення протоколів до ОВК), на цьому ж засіданні повинна скласти новий протокол про підрахунок голосів виборців  з поміткою «Уточнений».  При цьому у новий протокол вносяться необхідні зміни, однак перерахунок виборчих бюлетенів не проводиться, а пакети з бюлетенями і списками виборців не розпаковуються. Про складення протоколу з поміткою «Уточнений» зазначається у протоколі засідання ДВК (частина 8 статті 91 Закону).

Голова ОВК відмовляє ОС у видачі копії протоколу про встановлення підсумків голосування у загальнодержав-ному окрузі в межах одномандатного округу.

ОС повинен скласти протокол про адміністративне правопорушення на підставі статті 21217 КпАП та направити його до відповідного місцевого загального суду. 

Також одночасно слід невідкладно скласти акт про виявлення порушення, підготувати скаргу на дії голови ДВК при підрахунку голосів та подати цю скаргу до ОВК до того моменту, коли до ОВК надійдуть виборчі документи з цієї ВД. У скарзі, зокрема, слід просити ОВК провести повторний підрахунок голосів виборців на ВД.

Секретар ДВК роздав ОС, уповноваженим та довіреним особам бланки протоколів  про підрахунок голосів і запропонував їм для прискорення видачі копій примірників самим заповнити їх власноручно.

ОС, уповноваженим та довіреним особам на їх прохання видаються копії протоколів про підрахунок голосів. ОС, уповноважені та довірені особи можуть самі внести відповідні відомості про підрахунок голосів на ВД у протоколи, скориставшись четвертими примірниками кожного протоколу, які ДВК невідкладно  вивішує для загального ознайомлення у приміщенні дільниці. Голова та секретар ДВК перевірять заповнені копії протоколів і засвідчать їх своїми підписами на кожній сторінці та скріплять печаткою комісії. ОС повинен слідкувати за тим, щоб копія протоколу про підрахунок голосів виборців відповідала оригіналу.

Також одночасно слід невідкладно скласти акт про виявлення порушення, підготувати скаргу на дії голови ДВК при підрахунку голосів та подати цю скаргу до ОВК до того моменту, коли до ОВК надійдуть виборчі документи з цієї ВД. У скарзі, зокрема, слід просити ОВК провести повторний підрахунок голосів виборців на ВД.

Секретар ДВК роздав ОС, уповноваженим та довіреним особам бланки протоколів

ОС, уповноваженим та довіреним особам на їх прохання видаються копії протоколів про підрахунок голосів. ОС, уповноважені та довірені особи можуть самі внести відповідні відомості про підрахунок голосів на ВД у протоколи, скориставшись четвертими примірниками кожного протоколу, які ДВК невідкладно 

 

 

 

VIII. ТРАНСПОРУВАННЯ ВИБОРЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ПЕРЕДАЧА ЇХ ОВК

 

Транспортування протоколів про підрахунок голосів та іншої виборчої документації до ОВК відбувається відповідно до положень статті 93 Закону про вибори.

Ось ці правила:

Виборчі документи від ДВК до  ОВК доставляють члени ДВК - представники чотирьох різних партій і  кандидатів у депутати, а саме: голова,  заступник голови та двоє інших членів комісії - представники тієї політичної партії і кандидата, які набрали найбільшу кількість голосів у загальнодержавному та одномандатному округах. Таким чином, документи супроводжують 4 члени дільничної комісії, співробітник органу внутрішніх справ і водій. Разом — шестеро осіб.

За бажанням  - інші члени ДВК, кандидати у депутати, уповноважені та довірені особи, ОС можуть супроводжувати транспортування документів. Однак ДВК не зобов’язана забезпечувати цих осіб транспортом.

Забороняється супроводжувати транспортування виборчих документів іншим особами, окрім переліченя голови ДВК про те, що ОВК прийняла від них протоколи про підрахунок голосів та інші виборчі документи. До отримання такого повідомлення членам ДВК не  слід покидати приміщення дільниці. Печатка ДВК теж залишається у сейфі комісії і ОС повинен простежити за тим, щоби секретар ДВК поклав її у сейф, а не віддав її голові комісії разом з протоколами про підрахунок голосів.

Чому і для чого з'явились такі правила в Законі про вибори?

По-перше, маючи печатку в кишені, завжди можна заїхати по дорозі у заздалегідь підготовлене місце і виготовити фальшиві протоколи про підрахунок голосів.

По-друге, ОВК може зобов’язати ДВК виготовити уточнений протокол про підрахунок голосів, якщо виявить помилки чи описки у доставлених документах. У такому разі голова разом з членами комісії, які доставляли документи до ОВК, повинні повернутись на свою ВД, де їх вже чекають секретар з печаткою та інші члени комісії. Пакети з бюлетенями, списком виборців та іншими документами ОВК залишає у себе. Таким чином, ДВК на своєму засіданні виготовляє уточнений протокол про підрахунок голосів, не перераховуючи бюлетенів, які лишаються в ОВК.

Натомість, маючи при собі печатку ДВК, голова може виготовити уточнений протокол не повертаючись на свою дільницю та без проведення засідання. Для цього достатньо підробити підписи членів комісії. Варто також наголосити на тому, що нерідко голова або секретар комісії перед початком підрахунку голосів на ВД, вимагають у членів ДВК поставити свої підписи у незаповнених бланках протоколів про підрахунок голосів виборців на ВД. У такому разі, виготовити фальшивий протокол ще простіше: маючи автентичні підписи членів ДВК у протоколах, потрібно лише поставити потрібні цифри і доставити ці протоколи до ОВК.

Тож заборона секретарю ДВК супроводжувати транспортування протоколів має на меті запобігти можливому незаконному використанню печатки комісії та ймовірній фальсифікації протоколів про підрахунок голосів на ВД.

За бажанням — інші члени ДВК, кандидати, довірені та уповноважені особи теж мають право супроводжувати транспортування документів до ОВК своїм транспортом. Тому керівники виборчих штабів повинні подбати про те, щоби автомобіль з виборчими документами обов'язково супроводжували ОС. Наприклад для того, щоби голова ДВК не заблудився по дорозі і документи потрапили не до ОВК, а спочатку в приміщення обласної чи районної державної адміністрації, чи до офісу відомої партії.

Нарешті ОС повинен знати і пам'ятати про те, що іншим особам, крім перелічених вище, супроводжувати документи забороняється. 

Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з бюлетенями та іншими виборчими документами. Якщо ОВК виявить, що документи, однак, розпаковувались, то відповідно до Закону, комісія буде вимушена провести повторний підрахунок голосів виборців на дільниці.

 

 

Можливі проблемні ситуації

Шляхи розв’язання проблем

Представником кандидата в депутати в одномандатному окрузі у ДВК, який набрав найбільшу кількість голосів виборців серед усіх кандидатів, які балотуються у відповідному окрузі, виявився секретар комісії. Секретар ДВК заявив, що відповідно до Закону він має право супроводжувати виборчі документи до ОВК і має намір цим правом скористатись.

Відповідно до частини 4 статті 93 Закону,  секретар ДВК не може за жодних обставин супроводжувати транспортування виборчих документів ДВК до ОВК. Секретар та інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до ОВК, залишаються у приміщенні ДВК і чекають на повідомлення голови ДВК про те, що ОВК прийняла виборчі документи. Під час транспортування виборчої документації печатка ДВК зберігається у сейфі у приміщенні комісії. У випадку, якщо ОВК зобов'яже ДВК провести повторний підрахунок голосів, голова і решта представників ДВК повинні повернутися на ВД і провести цей підрахунок. Тож заборона секретарю комісії супроводжувати транспортування документів має наміром запобігти можливому незаконному використанню печатки комісії та ймовірній фальсифікації протоколу ДВК з поміткою «Уточнений». Відтак, ДВК має визначитись, хто з членів комісії буде супроводжувати документи.

У випадку вчинення порушення ОС має скласти акт, підготувати скаргу на дії секретаря і подати цю скаргу до ОВК.

Під час транспортування до ОВК протоколів про підрахунок голосів виборців на ВД та інших виборчих документів, ОС та кандидати в депутати, які супроводжували автомобіль з членами ДВК, зауважили, що автомобіль зробив спробу спочатку доставити документи у районну державну адміністрацію.

Голова, заступник голови та двоє інших членів ДВК, як транспортують протоколи про підрахунок голосів та інші виборчі документи до ОВК зобов'язані доставити ці документи на засідання ОВК, де встановлюються підсумки голосування у відповідному ОВО. Представники ДВК, які транспортують виборчі документи за жодних обставин не можуть по дорозі до ОВК робити зупинки чи заїжджати у будь які інші установи, заклади чи організації, крім  ОВК. ОС і особи, які відповідно до Закону мають право супроводжувати документи до ОВК повинні перешкодити членам ДВК, які транспортують протоколи про підрахунок голосів до ОВК здійснити таке грубе правопорушення. Слід повідомити про це своїх представників в ОВК і місцеві правоохоронні органи про правопорушення.

Зафіксувати правопорушення за допомогою фото та відео-пристроїв. У випадку, якщо члени ДВК спробують зайти разом з документами у невстановлене Законом приміщення — супроводжувати документи, голосно застерігаючи членів ДВК від порушення Закону. Скласти акт про правопорушення, скласти та подати до ОВК скаргу на дії членів  ДВК про порушення Закону під час транспортування виборчих документів до ОВК. Доставити ці документи до ОВК до того, як члени ДВК доставлять протоколи до ОВК. ОВК на підставі цієї скарги може провести повторний підрахунок голосів (частина 5 статті 94 Закону).

 

IX. ОСКАРЖЕННЯ ОС ПОРУШЕНЬ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

 

9.1. Адміністративний порядок оскарження порушень Закону про вибори.

 

 • ОС може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність ДВК, члена ДВК до ОВК, яка утворила відповідну ДВК (пункт 1 частини 2, частина 5 статті 108 Закону);
 • Відповідно до Закону про вибори, ОС може оскаржити лише бездіяльність ОВК до ЦВК. Натомість рішення, дії ОВК, рішення, дії чи бездіяльність  члена ОВК можна оскаржити лише до окружного адміністративного суду (частина 6 статті 108 Закону).
 • Рішення, дії чи бездіяльність ЦВК, члена ЦВК ОС може оскаржити лише до Київського апеляційного адміністративного суду (частина 3 статті 172 КАСУ).
 • ОС може оскаржити рішення чи дії політичної партії - суб'єкта виборчого процесу, її посадової особи чи повноважного представника, що стосуються виборчого процесу 1) до ЦВК – стосовно рішення чи дії політичної партії, яка висунула кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі; 2) до відповідної окружної виборчої комісії – стосовно рішення чи дії політичної партії, яка висунула кандидатів у депутати в одномандатному окрузі (пункти 1, 2 частини 7 статті 108 Закону);
 • 1) до ЦВК – стосовно рішення чи дії політичної партії, яка висунула кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі; 2) до відповідної окружної виборчої комісії – стосовно рішення чи дії політичної партії, яка висунула кандидатів у депутати в одномандатному окрузі (пункти 1, 2 частини 7 статті 108 Закону);
 • ОС може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата у депутати  до ЦВК.

 

9.1.1. Строки оскарження

 

 • Загальний строк щодо подання скарг на порушення - 5 днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності (частина 1 статті 109 Закону);
 • Щодо порушення, яке мало місце до дня голосування – не  пізніше 22 години 27 жовтня 2012 року (частина 2  статті 109 Закону);
 • Скарга або заява щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної ДВК не пізніше закінчення голосування.
 • Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності ДВК, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, може бути подана до ОВК у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності (частина 3  статті 109 Закону).
 •  

 

 

9.2. Судовий порядок оскарження порушень виборчого законодавства

 

Суб'єкти відповідного виборчого процесу (крім виборчих комісій) мають право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність ВК і  членів цих комісій (частина 1 статті 172 КАСУ).

 

Відповідно до положень статті 12 Закону, офіційний спостерігач від партії, яка висунула кандидатів у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному окрузі, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом  є суб’єктом виборчого процесу. Таким чином, ОС має право відповідно до Закону про вибори і КАСУ оскаржувати рішення, дії та бездіяльність ВК і членів цих комісій до суду або до відповідних ВК вищого рівня.

 

9.2.1. Предмет та суб’єкт оскарження та суб’єкт розгляду позовної заяви

 

 1. ОС може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність ДВК і членів ДВК до місцевого загального суду як адміністративного за місцезнаходженням відповідної ДВК. (частина 5 статті 172 КАСУ);
 2. ОС може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність ОВК, члена ОВК  до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням ОВК (частина 4 статті 172 КАСУ);
 3. Рішення, дії або бездіяльність ЦВК щодо встановлення нею результатів виборів  - до Вищого адміністративного суду України (частина 3 статті 172 КАСУ);
 4. Усі інші рішення, дії або бездіяльність ЦВК, члена ЦВК ОС  може оскаржити до Київського апеляційного адміністративного суду (частина 3 статті 172 КАСУ).

 

 

9.2.2. Строки оскарження

 

Рішення, дії чи бездіяльність ВК ОС може оскаржити у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

 

Рішень, дії чи бездіяльності, що мали місце до дня голосування – можна оскаржити не пізніше 24 години 27 жовтня 2012 року.

 

Рішення, дії чи бездіяльності ДВК, членів ДВК, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці – у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (частина 6, 7, 8 статті 172 КАСУ, частина 4 статті 175 КАСУ).

 

 

Х. ПОВНОВАЖЕННЯ ОС СКЛАДАТИ ПРОТОКОЛИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Відповідно до положення пункту 22 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) у справах про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 21216 – 21218, 21220 цього Кодексу,  протоколи про правопорушення мають право складати офіційні спостерігачі, кандидати в депутати, уповноважені особи. Зокрема з практичної точки зору слід відзначити право офіційних спостерігачів складати відповідні протоколи у разі вчинення таких порушень:

 

10.1. Ненадання копії виборчого протоколу (21217 КУпАП).

Закон про вибори передбачає випадки обов’язкового надання  відповідним суб’єктам (офіційним спостерігачам, кандидатам та їх довіреним особам, уповноваженим особам та представникам політичних партій,) на їхнє прохання копії протоколів, у тому числі копії протоколів про підрахунок голосів на ВД, копій протоколів про встановлення підсумків голосування у межах виборчого округу, копій протоколів про результати виборів в загальї особи, яка відповідно до Закону про вибори виконує повноваження голови комісії (заступника чи іншого члена комісії, якого обрано головуючим на відповідному засіданні комісії) у разі ненадання такого протоколу у випадках та порядку, встановлених цим Законом.

 

10.2. Невиконання рішення виборчої комісії (21218 КУпАП).

Згідно з положенням частини 14 статті 33 Закону про вибори рішення ВК, прийняте в  межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, об'єднаннями громадян. У разі невиконання рішення ОВК або ДВК, офіційний спостерігач, кандидат у депутати, уповноважена особа партії, голова, заступник голови та інші члени ВК можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення щодо громадянина або посадової особи органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації чи закладу.

 

10.3. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних із підготовкою і проведенням виборів (21220 КУпАП)

Відповідно до статті 13 Закону про вибори  публічність і відкритість виборчого процесу забезпечуються шляхом інформування громадян:

про склад виборчих комісій;

про місцезнаходження  та режим роботи ВК;

про утворення виборчих округів та дільниць;

про місце і час голосування виборців,

а також шляхом оприлюднення підсумків голосування та результатів виборів та наданням іншої інформації  у випадках та порядку передбачених Законом.

У випадку порушення встановленого цим Законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів виборчою комісією чи засобом масової інформації, офіційний спостерігач, кандидат, уповноважена особа, голова, заступник голови інші члени ВК, уповноважені особи органів внутрішніх справ можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення щодо посадових осіб виборчих комісій чи ЗМІ, винних у порушенні встановлених Законом про вибори порядку і строків опублікування інформації, яка стосується підготовки та проведення виборів.

 

Слід відзначити, що довірені особи кандидатів, зареєстрованих в одномандатних округах, не віднесені до цього вказаного вище переліку і, таким чином, не наділені правом на складання протоколів про адміністративні правопорушення.

 

 

ЮРИДИЧНА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

за порушення виборчого законодавства

(відповідно до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення)

 

Адміністративна відповідальність

Зміст
правопорушення

Стаття
КУпАП

Санкція
за порушення, штраф,
НМДГ[1]

Хто складає протокол

про адміністративне правопорушення

Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців та використання таких списків

2127

від 20 до 50

Уповноважені особи органів внутрішніх справ

Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців

2128

від 10 до 30

Уповноважені особи органів внутрішніх справ

Порушення порядку ведення передвиборної агітації з

використанням засобів масової інформації

2129

від 10 до 100

Уповноважені особи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації

21210

від 30 до 80

Уповноважені особи органів внутрішніх справ

Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу

21211

від 100 до 150

Голова, заступник голови, секретар, інші члени ВК

Порушення права на користування приміщенням під час ви­борчої кампанії

21212

від 80 до 100

Уповноважені особи органів внутрішніх справ

Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

 

21213

 

від 3 до 70

 

Уповноважені особи органів внутрішніх справ

Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях

21214

від 5 до 200

Уповноважені особи органів внутрішніх справ

Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії

21215

від 50 до 100

Голова, заступник голови, секретар, інші члени ВК

Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

21216

від 25 до 50

Голова, заступник голови, секретар, інші члени ВК Кандидати, уповн. особи, офіційні спостерігачі

Ненадання копії виборчого протоколу

21217

від 20 до 100

Голова, заступник голови, секретар, інші члени ВК. Кандидати, уповн. особи, офіційні спостерігачі

Невиконання рішення виборчої комісії

21218

від 15 до 50

Голова, заступник голови, секретар, інші члени ВК. Кандидати, уповн. особи, офіційні спостерігачі

Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи

21219

від 20 до 100

Голова, заступник голови, секретар, інші члени ВК

Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів


21220


від 10 до 20

Голова, заступник голови, секретар, інші члени ВК. Кандидати, уповн. особи, офіційні спостерігачі. Уповноважені особи органів внутрішніх справ

 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 2127 - 21220 КУпАП розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (частина перша статті 221 КУпАП).

 

 

Кримінальна відповідальність

Зміст
правопорушення

Стаття
ККУ

Санкція,
штраф,
НМДГ

Обмеження/позбавлення волі, років

Підслідність
(відповідно до ст. 112 КПКУ)

Перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії чи діяльності офіційного спостерігача

157

від 300 до 1000 НМДГ,
до 5 років

Слідчі прокуратури

Фальсифікація виборчих документів чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців

158

від 50 до 1000 НМДГ,
від 1 до 6 років

Слідчі прокуратури

Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз

1581

від 100 до 500 НМДГ,
від 1до 3 років

Слідчі прокуратури

Незаконне знищення виборчої документації

1582

від 3 до 5 років

КПКУ не визначено[2]

Порушення таємниці голосування

159

від 100 до 500 НМДГ,
до 3 років

Слідчі прокуратури

Порушення порядку фінансування  виборчої кампанії кандидата, політичної партії

Стаття 1591

від 100 до 300 НМДГ,
до 10 років

Слідчі прокуратури

Зловживання у сфері службової діяльності (членів виборчих комі­сій, посадових осіб)

364 – 369

до 20000 НМДГ,

до 12 років

Слідчі прокуратури

Поширення під час передвиборної агітації матеріалів, що містять заклики до злочинних дій

109, 110, 436

до 1000 НМДГ,

до 12 років

Слідчі органів Служби безпеки України

 

 

 

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань,

161

Від 200 до 1000 НМДГ,

до 5 років

Слідчі прокуратури

Заклики до вчинення дій, що загрожують                  громадському порядку

295

до 50 НМДГ,

до 3 років

 

Слідчі органів внутрішніх справ

Порушення недоторканості приватного життя

182

Від 500 до 1000 НМДГ,

до 5 років

 

Слідчі прокуратури

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

210

від 100 до 300 НМДГ,

до 6 років

 

Орган, який порушив
кримінальну справу

Невиконання судового рішення

382

від 750 до 1000 НМДГ, до 8 років

Слідчі прокуратури

 

 

ДОДАТКИ

 

Приклад 1. Акт про виявлення порушення

 

 

АКТ

про виявлення порушення

Закону України «Про вибори народних депутатів України»Про вибори народних депутатів України

щодо участі у передвиборній агітації члена дільничної виборчої комісії № 44

 

Місто Бар                                                                                        «14»жовтня 2012 року

 

 

Ми, що нижче підписалися, засвідчуємо факт порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України», який полягає у тому, що 14 жовтня 2012 року під час вручення виборцям іменних запрошень взяти участь у голосуванні, член дільничної виборчої комісії №050007 одномандатного виборчого округу № 226 Сидоренко М. М., закликав виборців голосувати за кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі Семенюка В. П., висунутого партією «Зоряне минуле». Одночасно Сидоренко М. М. стверджував, що лише після перемоги на виборах його однопартійця Семенюка В. П. у місті істотно покращиться економічна ситуація і добробут мешканців. Сидоренко М. М. агітував голосувати за кандидата в депутати  мешканців будинку № 2 та 4 по вулиці Рози Люксембург. 

   

Такі дії члена дільничної виборчої комісії є порушенням заборони, що передбачена частиною 12 статті 36, пунктом 4 частини 1 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».   

 

Цей Акт складено згідно з положенням пункту 6 частини 9 статті 78 Закону України «Про вибори народних депутатів України» у 2 (двох) примірниках 14 жовтня 2012  року о 14 годині 15 хвилин. у 2 (двох) примірниках 14 жовтня 2012

 

 

 

Офіційний спостерігач від партії

«Народна влада»

Делімарський Іван Іванович, проживає місто Бар, вул. Бони Сфорци, буд. 40, кв. 16

 

 

 

 

 

 

 

____________________

(місце для підпису)

 

 

Виборець

Корчук Петро Михайлович, проживає місто Бар, вул. Горбатого, буд. 6, кв. 15

 

 

 

 

___________________

(місце для підпису)

 

Виборець

Сергієнко Іван Васильович, проживає місто Бар, вул. Миколи Туніка , буд. 36, кв.1

 

 

 

 

 

____________________

(місце для підпису)

 

Приклад 2. Акт про виявлення порушення

 

АКТ

про виявлення порушення

Закону України «Про вибори народних депутатів України»

щодо видачі членом дільничної виборчої комісії № 320181

одному виборцю двох виборчих бюлетенів

 

Місто Ківерці                                                                       «28» жовтня 2012 року

 

Ми, які підписалися нижче, засвідчуємо факт порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України», що полягає у тому, що під час голосування на звичайній виборчій дільниці № 070268 одномандатного виборчого округу № 119 член дільничної виборчої комісії Коровіцин В.С. видав виборцю Медведю С.О. два бюлетені для голосування в загальнодержавному виборчому окрузі. При цьому виборець Медвідь С.О. власноручно розписався  у списку виборців навпроти свого прізвища, а також навпроти прізвища своєї дружини Медвідь Т.І.    

Такі дії члена дільничної виборчої комісії є порушенням положення частини 3 статті 85 Закону України «Про вибори народних депутатів України», відповідно до якого член виборчої комісії видає виборцю по одному виборчому бюлетеню для голосування у загальнодержавному та одномандатному округах. Такими своїми діями член комісії Коровіцин В.С. порушив вимоги Закону щодо рівності виборців, бо відповідно до норми частини 2 статті 3 зазначеного Закону, кожен виборець має в одномандатному та загальнодержавному округах по одному голосу.     

Цей Акт складено згідно з положенням пункту 6 частини 9 статті 78 Закону України «Про вибори народних депутатів України» у 2 (двох) примірниках  28 жовтня 2012  року о 17 годині 25 хвилин.

 

Офіційний спостерігач від партії «Вперед»

Савченко Іван Степанович, проживає: місто Ківерці,

вул. Рожищанська, буд. 7, кв. 15

 

 

 

 

 

 

____________________

(місце для підпису)

 

Виборець

Дорошенко Володимир Тимофійович, проживає: місто Ківерці, вул. Чесного Хреста, буд. 3, кв. 7

 

 

 

 

__________________

(місце для підпису)

Виборець

Сергієнко Іван Васильович, проживає місто Ківерці, вул. Січових Стрільців, буд. 14, кв. 7

 

__________________

(місце для підпису)

Виборець

Сергієнко Іван Васильович, проживає місто Ківерці, вул. Січових Стрільців, буд. 14, кв. 7

 

 

 

 

 

__________________

(місце для підпису)

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад 3. Заява про уточнення попереднього списку виборців

 

 

Дільничній виборчій комісії виборчої дільниці № 070654 одномандатного виборчого округу № 226 з виборів народних депутатів України
28 жовтня 2012 року

 

Виборця

Сороки Петра Івановича

Адреса місця проживання:смт. Маневичі,  вул.В.Івасюка,  33, кв. 9

Тел. 050 222 3344

 

ЗАЯВА

про уточнення попереднього списку виборців

 

Я, Дейнека Є.П., ознайомлюючись із попереднім списком виборців на виборчій дільниці №070654 виявив, що у попередній список виборців не було включено виборця Махника Михайла Степановича, 21.11.1954  року народження, уродженця с. Велика Осниця, Маневицького р-ну, Волинської обл., який проживає у смт. Маневичі, вул.Бринського, 33, кв. 10, у межах виборчої дільниці №  070654.

 

На підставі частин 3, 4 статті 40 Закону України «Про вибори народних депутатів України» прошу виправити виявлені неточності і включити Махника Михайла Степановича до списку виборців на виборчій дільниці № 070654.

 

До Заяви додаю ксерокопії 1 та 2 сторінок паспорта, а також 11 сторінку паспорта із відміткою про місце проживання Махника М. С. за адресою:  смт. Маневичі, вул.Бринського, 13, кв. 10

 

 

 

11.10.2012 р.                                                                                                        Підпис       Дейнека

 

 

Додатки: копії сторінок паспорта Махника М. С. на 3 сторінках.


Приклад 5: Скарга ОС на незаконну агітацію.

 

 

 

Суб’єкт розгляду:

Окружна виборча комісія

одномандатного виборчого округу

№ 226 з виборів

народних депутатів України

Суб’єкт звернення:

Офіційний  спостерігач від    

партії – суб’єкта виборчого

процесу «Вперед» 

Короненко Роман Іванович,

Проживає за адресою:

05123, Північна область,

село Криве, вул. Сонячна, 3, кв. 8 

тел. служб. 24-222, тел. Моб. 099 237 3654

електронної пошти немає 

Суб’єкт оскарження:

Член дільничної виборчої комісії 

виборчої дільниці № 030257 

одномандатного округу № 226

Содоль Петро Іванович

Поштова адреса:  07111,

Середня область, село Дебра

вул. Зелена, 3, Будинок культури,

Дільнична виборча комісія

виборчої дільниці №  030257 

одномандатного округу № 226

тел. 24-376

адреса ел. пошти:  невідома

 


 

 

 

СКАРГА

НА ДІЇ ЧЛЕНА ДІЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ТА ПОРУШУЮТЬ ВИБОРЧІ ПРАВА ГРОМАДЯН

 

15 жовтня 2012 року під час вручення іменних запрошень до участі у голосуванні Содоль Петро Іванович, член дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 030257   одномандатного виборчого округу № 226, закликав виборців голосувати за кандидата в народні депутати України Стасюка Є. Є., висунутого політичною партією «За волю» у цьому одномандатному окрузі. При цьому Содоль П. стверджував, що лише після перемоги на виборах саме цього кандидата життя людей у нашій області буде суттєво покращено. Зазначені дії Содоля П.І. я особисто зафіксував на відеокамеру. Про скоєне правопорушення я особисто склав акт. Зазначений акт підписано мною та виборцями Авдєєвим А.О. та Бориском С.П., яких Содоль П.І теж агітував голосувати за  Кандидата Стасюка Є.Є.

Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про вибори народних депутатів України», вибори депутатів є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі, а застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. Згідно з положеннями частини першої статті 68 Закону, передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Водночас, згідно з вимогами пункту 4 частини 1 статті 74 цього Закону забороняється участь у передвиборній агітації членам виборчих комісій протягом  всього строку їх повноважень у комісіях. Окрім цього, відповідно до положень частини дванадцятої статті 36 Закону про вибори, члену виборчої комісії протягом часу його повноважень забороняється агітувати за чи проти партій, кандидатів, а також публічно оцінювати діяльність партій та кандидатів у депутати. Таким чином, заборона на участь у передвиборній агітації поширюється на Содоля П.І. як члена дільничної виборчої комісії виборчої дільниці №  030257 одномандатного виборчого округу № 226

Відповідно до положень пункту 1 частини девятої статті 36 Закону про вибори, член виборчої комісії зобов’язаний додержуватись Конституції України, цього та інших законів з питань підготовки та проведення виборів. Участь у передвиборній агітації особи, якій така діяльність заборонена виборчим законодавством, є перешкоджанням вільному формуванню волі виборців. Вважаю, що дії Содоля П.І. є такими, що суперечать вимогам Закону, порушують право громадян на вільні вибори, а також є невиконанням Содолем П.І. обов’язків члена виборчої комісії дотримуватись законів України з питань підготовки та проведення виборів, що передбачено пунктом 1 частинидевятої статті 36 Закону. Такі дії Содоля П.І. є грубим порушенням законодавства України про вибори, вчинення якого є підставою для дострокового припинення його повноважень як члена виборчої комісії .

Відповідно до положень частин 1, 5 статті 108 Закону офіційний спостерігач має право оскаржити дії члена дільничної виборчої комісії до окружної виборчої комісії.

На підставі викладеного і статей 6, 36, 37, 68, 74, 108 Закону України «Про вибори народних депутатів України»

ПРОШУ:

 1. Визнати дії члена дільничної виборчої комісії виборчої дільниці №  030257 одномандатного виборчого округу № 226 Содоля Петра Івановича стосовно його участі у передвиборній агітації такими, що не відповідають вимогам та є грубим порушенням Закону України «Про вибори народних депутатів України», порушують виборчі права громадян.
 2. Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії виборчої дільниці №  030257 одномандатного виборчого округу № 226 з виборів народних депутатів України Содоля Петра Івановича.

До скарги додаю:

 1. Акт про виявлене порушення.
 2. Відеокасету із записом правопорушення.
 3. Копію посвідчення офіційного спостерігача від партії «Вперед», що видане окружною виборчою комісією одномандатного виборчого округу № 226 з виборів народних депутатів України на ім’я Короненка Р. І.

Вважаю за потрібне залучити до розгляду скарги заінтересовану особу:

 • Дільничну виборчу комісію виборчої дільниці № 030257 одномандатного виборчого округу № 226 з виборів народних депутатів України.

Додаю також:

 • 2 (дві) копії скарги.
 • 2 (дві) копії усіх документів, що приєднуються.
 •  

«17» жовтня 2012 року                                           _____ підпис Короненка Р. І__________

 

 

 


 

 

Заморський окружний

адміністративний суд

 

Позивач:             кандидат в народні депутати України                      

                  Зоряний Андрій Сергійович

                  Поштова адреса: 55555, м. Кругле

                  вул. Стрімка, 10, кв. 1

                  тел. дом. 1111111, тел. моб.  3333333333,

                  адреса електронної пошти: zorіa@ukr.net

                                                              

В особі

представника: Довірена особа кандидата

                                                                                           в народні депутати України

                                                                                          Дикий Іван Іванович

            Поштова адреса: 55555, м. Кругле

             вул. Стрімка, 8, кв. 2

тел. Служб. 555555,
тел. моб. 001 1101100,

адреса електронної пошти: dykun@ukr.ua

 

Відповідач:          Начальник Управління освіти    

                               виконавчого комітету

                               Круглевської міської ради

                         Байрак Петро Васильович

                         Поштова адреса:               

                         09001, м. Кругле, вул. Вузька, 1

                         тел. служб. 5555566

                         адреса електронної пошти: невідома

 

 

ПОЗОВНА  ЗАЯВА

ПРО  ВИЗНАННЯ  ПРОТИПРАВНИМИ  ДІЙ  ПОСАДОВОЇ  ОСОБИ

ОРГАНУ  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ,  ЯКІ  ПОРУШУЮТЬ  ВИМОГИ

ЗАКОНУ  «ПРО  ВИБОРИ  НАРОДНИХ  ДЕПУТАТІВ  УКРАЇНИ»

СТОСОВНО  ОБМЕЖЕННЯ  ЩОДО  ВЕДЕННЯ  ПЕРЕДВИБОРНОЇ  АГІТАЦІЇ,  ТА  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  ВІДПОВІДАЧА  УТРИМАТИСЬ  ВІД  УЧАСТІ  У  ЗАХОДАХ  ПЕРЕДВИБОРНОЇ  АГІТАЦІЇ  У  РОБОЧИЙ  ЧАС УТРИМАТИСЬ

 

15 жовтня 2012 року у місті Кругле Заморської області, на Квадратній площі о 14:00 був проведений захід передвиборної агітації на підтримку кандидата в народні України Вовка С.С., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 226. Участь у цьому заході взяв начальник Управління освіти виконавчого комітету Круглевської міської ради Байрак Петро Васильович – Відповідач за цією позовною заявою. У своєму виступі Відповідач закликав виборців голосувати за кандидата в депутати Вовка С.С., висунутого партією «Світле минуле / темне майбутнє».

Зазначені дії Відповідача підтверджено відеозаписом та фотографіями, які були зроблені під час агітаційного заходу кандидатом в народні депутати України Зоряним Андрієм Сергійовичем – Позивачем за цією позовною заявою. На засвідчення факту цих дій Відповідача офіційний спостерігач від партії «Темне минуле / Світле майбутнє» -  Ільєнко І.О. склав акт про виявлене порушення, що підписаний мною та виборцем Авраменко А.А., яка також була присутня на цьому заході.

Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі – Закон про вибори), вибори депутатів є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі. Забороняється застосування будь-яких дій, що перешкоджають вільному формуванню волі виборців. Згідно з положеннями частини 1 статті 68 Закону про вибори, передвиборна агітація може здійснюватись в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України. Відповідно до вимог пункту 3 частини 1 статті 74 цього Закону, забороняється участь у передвиборній агітації, зокрема, у робочий час посадовим і службовим особам органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом у депутати.

Відповідач - начальник Управління освіти виконавчого комітету міської ради є посадовою особою органу місцевого самоврядування. Він не зареєстрований кандидатом в народні депутати України. Таким чином, вказана заборона на участь у передвиборній агітації у робочий час поширюється на нього як посадову особу органу місцевого самоврядування. Участь у передвиборній агітації особи, якій така діяльність заборонена виборчим законодавством, є перешкоджанням вільному формуванню волі виборців. Вважаю, що дії Відповідача є такими, що не відповідають вимогам Закону про вибори, порушують право громадян на вільні вибори та є протиправними. Відтак, на Відповідача має бути покладений обов’язок Про вибори народних депутатів України

Відповідач - начальник Управління освіти виконавчого комітету міської ради є посадовою особою органу місцевого самоврядування. Він не зареєстрований кандидатом в народні депутати України. Таким чином, вказана заборона на участь у передвиборній агітації у робочий час поширюється на нього як посадову особу органу місцевого самоврядування. Участь у передвиборній агітації особи, якій така діяльність заборонена виборчим законодавством, є перешкоджанням вільному формуванню волі виборців. Вважаю, що дії Відповідача є такими, що не відповідають вимогам Закону про вибори, порушують право громадян на вільні вибори та є протиправними. Відтак, на Відповідача має бути покладений обов’утриматись від участі у заходах передвиборної агітації у робочий час. 

Відповідно до припису частини 3 статті 174 Кодексу адміністративного судочинства України позовна заява щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб подається до окружного адміністративного суду за їх місцезнаходженням. Згідно з приписом частини 1 статті 178 Кодексу адміністративного судочинства України особа, яка відповідно до закону про вибори зареєстрована як уповноважений представник або довірена особа кандидата, діє як представник відповідного кандидата у справах, пов'язаних з виборчим процесом, без додаткового уповноваження.

На підставі викладеного і статей 6, 68, 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», статей 17, 18, 174, 177 Кодексу адміністративного судочинства України

 

ПРОШУ  СУД:

 

 1. Зобов’язати начальника Управління освіти виконавчого комітету Круглевської міської ради Байрака Петра Васильовича утриматись від участі у заходах передвиборної агітації у робочий час.

 

В порядку застосування положення частини 4 статті 65 Кодексу адміністративного судочинства України прошу суд викликати у судове засідання у статусі свідків таких осіб:

1. Ільєнко Ігор Олександрович, офіційний спостерігач від партії «Темне минуле / Світле майбутнє», проживає за адресою:  09001, м. Кругле, вул. Широка, буд. 5, пенсіонер;

2. Авраменко Алла Андріївна, проживає за адресою:  09001, м. Кругле, вул. Широка, буд. 5, працює бібліотекарем у міській бібліотеці.       

 

Вказані особи можуть дати показання щодо проведення заходу передвиборної агітації на підтримку кандидата в депутати Вовка С.С., який відбувся 15 жовтня 2012 року у м. Кругле, та участі у цьому заході начальника Управління освіти виконавчого комітету Круглевської міської ради Байрака П. В.   

 

 

До позовної заяви додаються:

 • Акт про виявлене порушення.
 • Фотографії (3 примірники).
 • Відеокасета.
 • Копія посвідчення кандидата в народні депутати України, виданого Центральною виборчою комісією на ім’я Зоряного Андрія Сергійовича.
 • Копія посвідчення довіреної особи кандидата в народні депутати України, виданого на ім’я Дикого Івана Івановича. я Дикого Івана Івановича.

  До позовної заяви додаються:

  • Акт про виявлене порушення.
  • Фотографії (3 примірники).
  • Відеокасета.
  • Копія посвідчення кандидата в народні депутати України, виданого Центральною виборчою комісією на ім.
  • Копія посвідчення довіреної особи кандидата в народні депутати України, виданого на ім’
  • 1 (одна) копія позовної заяви та документів, що додаються.
  • Документ про сплату судового збору.

   

   

  «17» жовтня 2012 року                                               _____ підпис Дикого І.І.  ____


   

   

   

  Житомирський окружний адміністративний суд

  вул. Мала Бердичевська, 23,  м. Житомир, 10014

   

  Позивач

  :

  Офіційний  спостерігач від кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 62 Хоменка В.В., ПОТІХА АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 

  Поштова адреса: вул.. Бердичевська, 15, кв. 1, м. Житомир, 10015

   тел. дом. (0412) 42-42-42

  ,  тел. служб. (0412) 42-42-43,

  тел. моб. (066) 225-65-25,

  адреса електронної пошти: хххх@ukr.net

   

  Відповідач

  :

  Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 62

  МОСТІП ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

  Поштова адреса: вул.. Бердичевська, 16, кв. 23, м. Житомир, 10015

   тел. дом. (0412) 42-41-42

  ,  тел. служб. (0412) 42-41-43,

  тел. моб. (066) 225-62-25,

  адреса електронної пошти: х1хх@ukr.net

   

                        

  ПОЗОВНА  ЗАЯВА

  На дії кандидата у  народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 62

  МОСТІПА ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  (виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги)

   

   

  На підтвердження наведених обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, можу вказати ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  (докази, про які відомо позивачу і які можуть бути використані судом)

   

  На підставі викладеного і статті (статей) ____ Закону України

  На підставі викладеного і статті (статей) ____ Закону України «Про  вибори народних депутатів України», статті (статей) ____ Кодексу адміністративного судочинства України

   

   

  ПРОШУ:

   

  1. ______________________________________________________________

  2. ______________________________________________________________

  3. ______________________________________________________________

  (зміст позовних вимог)[3]

   

   

   

  До позовної заяви додаю:

   

  1. ________

  2. ________

  3. ____ копію (копії) позовної заяви[4].

  2. ____ копію (копії) усіх документів, що приєднуються до позовної заяви.

  3. Документ про сплату судового збору[5].

   

   

   

   

   

  «___» ___________ 2012 р.                                                          ________________________

       (дата підписання)                                                                                        (підпис)

  (підпис)

   

   

   

     [1] Неоподаткований мінімум доходів громадян (відповідно до пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України – 17 гривень)

  [2] У статті 112 КПКУ відсутнє визначення підслідності злочину, передбаченого статтею 1582 КК України.

  [3] Зміст позовних вимог викладається згідно з частинами 4 і 5 статті 105 КАС, а в разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів. У разі необхідності позивач зазначає клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про в